At the large-scale natural disasters (floods, devastating earthquake, storms, epidemics of infectious diseases and other cases), the affected community is …

Ob elementarnih nesrečah večjih razsežnosti (poplavah, po rušilnem potresu, neurjih, epidemiji nalezljive bolezni in drugih primerih) se prizadeta skupnost sooča