Slovenski dnevi sanitarnega inženirstva 2019


📢 Ponosno predstavljamo / We proudly introduce #GoodHygienePractices #Biofilms 👇⬇️: Good Hygiene Practices and Their Prevention of Biofilms in the Food Industry https://t.co/7CHLYP2EuG

Creating Healthy and Sustainable Buildings https://t.co/lg9ZngkbaQ

Ocenjevanje tveganja za zdravje ljudi, zdravje živali in okolje kot posledice kombinirane izpostavljenosti več različnim kemičnim snovem https://t.co/BRZjNbR8HR