Higiena okolja

Higiena okolja, poznana tudi kot zdravstvena ekologija, se ukvarja z obvladovanjem (preprečevanjem in odstranjevanjem) dejavnikov okolja, ki lahko škodljivo delujejo na naše zdravje.

Izhaja iz Higiene kot vede, ki proučuje, kako zdravje v odnosu do življenjskih pogojev ohraniti in ga krepiti.  Glede na definicijo, ki jo podajajo Eržen in sod. (2010) higiena okolja proučuje tiste vidike človekovega zdravja, ki jih determinirajo fizikalni, kemijski, biološki, socialni in psihološkim dejavniki okolja. Obravnava teorijo in prakso ocenjevanja, spremljanja, ukrepanja in preprečevanja

Preberi več

Higiena objektov in procesov

Dejavnike tveganja za zdravje je potrebno obvladovati tako v zunanjem kot v notranjem okolju, kjer človek živi, opravlja svoje delo in preživlja prosti čas.

Sanitarni inženir je poleg ostalih kompetenc posebej usposobljen za higienske analize in obvladovanje higienskih problemov v različnih objektih in delovnih procesih. Predvsem v dejavnostih, ki so pomembne za ohranjanje zdravja v celotnem življenjskem krogu človeka (zdravstveni objekti, vrtci, šole, živilsko-prehranski objekti, objekti higienske nege, domovi starejših občanov, pralnice ipd.).

Preberi več

Ocenjevanje in obvladovanje tveganj

Razumevanje tveganj za zdravje ljudi je eno od najpomembnejših izzivov na področju javnega zdravja.

Tudi zato je področje ocenjevanja tveganj področje, ki se v zadnjih tridesetih letih hitro razvija. Ocenjevanje tveganj je pomemben segment pri prepoznavanju in preučevanju tveganj za zdravje prebivalstva in okolja. Gre za izrazito interdisciplinarno delo, pri katerem sodelujejo različni strokovnjaki: od kemikov in biologov do zdravnikov, statistikov, fizikov, pa tudi sanitarnih inženirjev. Prvenstveno se je pristop ocenjevanja tveganj, razvil za potrebe ocenjevanja tveganj za zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti kemikalijam.

Preberi več

Izredne razmere

Ob elementarnih nesrečah večjih razsežnosti (poplavah, po rušilnem potresu, neurjih, epidemiji nalezljive bolezni in drugih primerih) se prizadeta skupnost sooča s t.i. izrednimi razmerami.

Izredne razmere nastopijo takrat, ko pride (običajno nenadoma) do nesorazmerja med potrebami skupine ljudi in zmožnostjo, da se na prizadetem območju te potrebe in razmere obvladuje. Organizacija dela ob tovrstnih dogodkih je tako eden bistvenih elementov sistema zaščite, reševanja in pomoči, v katerem se zagotovi sočasno in učinkovito delo različnih služb.

Preberi več
2 weeks ago
Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti https://t.co/07abb42d5P
3 weeks ago
8. strokovni posvet organizatorjev prehrane in zdravstveno-higienskega režima Slovenije https://t.co/2iMSCPtUTs