Sanitarni strokovnjak je v takšni ali drugačni obliki obstajal, odkar so se ljudje zavedali pomena svojih posegov v okolje in pomena vpliva okolja na zdravje. Koncept sanitarnega inženirstva, kot ga poznamo danes, izvira iz ZDA, kjer so v začetku dvajsetega stoletja oblikovali profil tehničnega strokovnjaka za javno zdravstvo. Ta je v začetku razreševal higiensko-tehnične probleme na področjih varstva pitne vode, osebne in javne higiene, ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, varstva zraka in nadzora onesnaževalcev, nadzora hrupa in radioaktivnosti.

V Sloveniji Izobraževanje profila poteka v okviru Oddelka za sanitarno inženirstvo na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Univerzitetni študijski program Sanitarno inženirstvo prve stopnje

Vsebina študija na prvi stopnji je zasnovana tako, da študent pridobi bazična znanja s področij naravoslovnih ved, ki jih aplicira na področje sanitarnega inženirstva, osvoji etične, družbene in pravne okvire v povezavi z zdravjem in okoljem; v okviru zdravstvenih vsebin osvoji osnove delovanja človekovega telesa, seznani se z obvladovanjem bioloških, kemijskih in fizikalnih agensov, epidemiologijo nalezljivih in nenalezljivih bolezni ter osvoji tako splošno kot specialne oblike higiene (komunalna higiena, higiena objektov in procesov), kar vse nadgradi z inženirskimi znanji, ki mu služijo pri pripravi tehničnih in tehnoloških rešitev okoljskih in zdravstvenih problemov.

Univerzitetni študijski program Sanitarno inženirstvo druge stopnje

Magistrski študijski program Sanitarno inženirstvo druge stopnje traja 1 leto. Program je nadaljevanje univerzitetnega študijskega programa prve stopnje. Vsebina študija je zasnovana tako, da študent v okviru obveznih predmetov pridobi bazična znanja s področja ocenjevanja in obvladovanja tveganj ter metod raziskovalnega dela, ki jih nato aplicira na konkretnem primeru v okviru izbirnih predmetov (ki poglabljajo specifična znanja s posameznih področij dela sanitarnega inženirja) in magistrske naloge.

Ključni mejniki razvoja študijskega programa:

  • 1947 šestmesečni tečaj
  • 1948 triletni srednješolski program
  • 1949 štiriletni srednješolski program
  • 1964 dvoletni študijski program višjih sanitarnih tehnikov
  • 1992 petsemestralni študijski program sanitarno inženirstvo
  • 1993 dvostopenjski štiriletni študijski program sanitarno inženirstvo
  • 1996 enovit štiriletni visokošolski strokovni študijski program sanitarno inženirstvo
  • 2009 univerzitetni študijski program Sanitarno inženirstvo prve stopnje
  • 2013 magistrski študijski program Sanitarno inženirstvo

Prvi višji sanitarni tehnik je diplomiral v letu 1966, v januarju leta 1996 smo dobili prvega sanitarnega inženirja, konec istega leta pa tudi prvega diplomiranega sanitarnega inženirja na štiriletnem študiju. Leta 2004 je prvi sanitarni inženir postal doktor znanosti, v letu 2014 je diplomirala prva diplomantka na magistrskem študijskem programu sanitarno inženirstvo.