Z dejavnim vključevanjem v mednarodna združenja, kot so Mednarodno združenje za okoljsko zdravje (IFEH), Evropsko združenje za javno zdravje (EUPHA) in Konfederacija evropskih združenj izvajalcev zatiranja škodljivcev (CEPA), javno predstavljamo sanitarno inženirstvo ter širimo mrežo in ugled  stroke v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru.

  • Mednarodno združenje za okoljsko zdravje (ang. International Federation of Environmental Health) – IFEH
  • Spletna stran: : http://www.ifeh.orgInternational Federation of Environmental Health
  • Evropsko združenje za javno zdravje (ang. European Public Health Association) – EUPHA

Spletna stran https://eupha.org/index.phpEuropean Public Health Association