• Mednarodno združenje za okoljsko zdravje (ang. International Federation of Environmental Health) – IFEH
  • Spletna stran: : http://www.ifeh.orgInternational Federation of Environmental Health
  • Evropsko združenje za javno zdravje (ang. European Public Health Association) – EUPHA

Spletna stran https://eupha.org/index.phpEuropean Public Health Association

 

  • Konfederacija Evropskih združenj izvajalcev zatiranja škodljivcev (ang. Confederation of European Pest Management Associations) – CEPA

Spletna stran: http://www.cepa-europe.org