Z dejavnim vključevanjem v mednarodna združenja, kot so Mednarodno združenje za okoljsko zdravje (IFEH) in Evropsko združenje za javno zdravje (EUPHA) javno predstavljamo sanitarno inženirstvo ter širimo mrežo in ugled  stroke v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru.

 

Mednarodno združenje za okoljsko zdravje (angl. International Federation of Environmental Health) – IFEH

Spletna stran: : https://www.ifeh.orgInternational Federation of Environmental Health

Evropsko združenje za javno zdravje (angl. European Public Health Association) – EUPHA

Spletna stran https://eupha.org/index.phpEuropean Public Health Association