Good Hygiene Practices and Their Prevention of Biofilms in the Food Industry

Izpostavljamo knjigo z naslovom Good Hygiene Practices and Their Prevention of Biofilms in the Food Industry, ki jo je pri založbi Cambridge Scholars Publishing izdal doc. dr. Rok Fink, dipl. san. inž. (Oddelek za sanitarno inženirstvo, Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani.

Avtor v knjigi obravnava področje biofilmov v živilski industriji. Biofilmi na materialih za stik z živili namreč predstavljajo velik higienski problem v mnogih sektorjih živilske industrije, kot so pekarstvo, proizvodnja pijač, predevala rib in morskih sadežev ter v mlekarski in mesni industriji. Dobra higienska praksa preprečuje mikrobno kolonizacijo, rast in razvoj biofilmov, povečuje učinkovitost čiščenja in dezinfekcije, varnost in rok uporabnosti izdelkov. V knjigi so opredeljena najpomembnejša znanstvena dejstva o pogojih rasti biofilmov, metodah njihovega dokazovanja, preprečevanja in obvladovanja.

Več o knjigi na: https://cambridgescholars.com/good-hygiene-practices-and-their-prevention-of-biofilms-in-the-food-industry 

Vabljeni k ogledu.

Preberi več

Creating Healthy and Sustainable Buildings

Izpostavljamo knjigo z naslovom Creating Healthy and Sustainable Buildings – An Assessment of Health Risk Factors, ki sta jo pri priznani založbi Springer izdali kolegici doc. dr. Mateja Dovjak, dipl. san. inž. (Fakulteta za Gradbeništvo in Geodezijo Univerze v Ljubljani) in doc. dr. Andreja Kukec, dipl. san. inž. (Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani).

Avtorici na podlagi sistematičnega in poglobljenega pregleda relevantne znanstvene in strokovne literature obravnavata zdravje in počutje ljudi v grajenih okoljih. Med drugim ugotavljata pomanjkanje pozornosti omenjenemu vidiku že pri samem načrtovanju stavb. Posebej izpostavita energetsko učinkovite stavbe, kjer je v dostopni literaturi področje učinkovite rabe energije temeljiteje obravnavano v primerjavi s področjem zdravja uporabnikov. Avtorici predstavita tudi orodje celostnega načrtovanja stavb kot vodilo do dolgoročnih koristi tako za zdravje ljudi, kot tudi njihovega okolja. Izpostavljena knjiga predstavlja pomemben doprinos k stroki na področju načrtovanja stavb.

Knjiga je v celoti prosto dostopna zainteresirani javnosti na povezavi: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-19412-3 

Vabljeni k branju.

 

Preberi več

Zaveza odgovornosti

Študenti sanitarnega inženirstva pod mentorstvom doc. dr. Mojce Jevšnik, dipl. san. inž. so bili v letu 2016 aktivno vključeni v projekt Zveza odgovornosti, ki se izvaja pod okriljem GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, in sicer v sklopu analize stanja ponudbe in prodaje brezalkoholnih pijač v osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji.

Preberi več