1. mesto študentk sanitarnega inženirstva na evropskem tekmovanju EUSALP »Pitch your project«.

V mesecu novembru je potekalo tekmovanje “Pitch your project,” ki ga organizira EUSALP – strategija EU za ohranjanje Alpske regije. Na omenjenem tekmovanju sta naravnost blesteli tudi dve študentki magistrskega študijskega programa sanitarno inženirstvo, Katja Dornik in Lara Erjavec.

“Pitch your project” ni le tekmovanje, ampak priložnost, da lahko mladi, stari od 16 do 25 let, predstavijo svoje projektne zamisli za trajnostni razvoj alpskega prostora. Tekmovanje je privabilo kreativne projektne skupine iz sedmih držav alpskih regij – Nemčija, Avstrija, Švica, Francija, Italija, Slovenija in Lihtenštajn, ki so si zastavile cilj soustvarjati boljšo prihodnost.

V Strasbourgu (Francija), sta Katja in Lara predstavili svoj projekt “T2T – From Trash to Treasure.” Njuna ideja izpostavlja ključnost uvedbe koncepta krožnega gospodarstva v alpskih regijah Slovenije. Poudarjata trajnostno rabo virov, zmanjšanje odpadkov in krepitev lokalnega gospodarstva. Projektna ideja temelji na inovativni aplikaciji, ki omogoča izmenjavo sekundarnih surovin med obrtniki in kmeti. Aplikacija je sestavljena iz tržnega mesta, kjer lahko obrtniki in kmetje vnašajo svoje izdelke in zemljevida, ki omogoča prikaz obrtniških delavnic in kmetij za lokalno prebivalstvo in turiste.

Na tekmovanju sta osvojili prvo mesto, kar je izjemen dosežek in priznanje za njuno inovativnost ter predanost trajnostnemu razvoju. Finalno predstavitev je odlikovala zavzetost za reševanje ključnih izzivov alpskega prostora, hkrati pa je postavila pomembne temelje za spodbujanje trajnostnih praks v regiji. Zmaga ne pomeni le uspeha na tekmovanju, temveč tudi korak naprej k uresničevanju vizije o bolj trajnostni in povezani Alpski regiji.

V uredništvu portala jima iskreno čestitamo tako za predstavitev kot tudi za dosežen rezultat.

Preberi več

Kako pravilno umiti roke? Nič lažjega.

Umivanje rok je postopek, ki se ga pogosto smatra za splošno poznanega, žal pa izvajanje higienskih praks v družbi pokaže, da temu ni tako. Zato je treba k usvajanju higiene rok pri najmlajših pristopiti sistematično, z veliko razumevanja, potrpežljivosti in ljubezni ter po možnosti na zabaven način. V sodelovanju med članicami Univerze v Ljubljani (Zdravstvena fakulteta, Medicinska fakulteta, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Pedagoška fakulteta in Filozofska fakulteta) ter Zasebnim vrtcem Sonček smo v sklopu razpisa za projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023 pripravili projekt, s katerim smo želeli nasloviti prav usvajanje higiene v skupini otrok v vrtcu.

Nosilec projekta dr. Gregor Jereb prihaja z Zdravstvene fakultete z oddelka za sanitarno inženirstvo. Na projektu so sodelovali študenti Ana Vlahovič, Tjaša Erjavec, Manca Kukovičič, Filip Bregar, Anita Kermavner, Eva Šefic, Julija Brudar, Špela Muha, Erika Mohorčič in Nika Nardin, mentorice z zasebnega vrtca Sonček Tanja Jereb, Zlata Grofelnik, Ines Sabol in Katja Polajnar ter pedagoški mentorji dr. Gregor Jereb, dr. Andreja Kukec, dr. Stojan Kostanjevec in dr. Petra Černe Oven.

Nastala je zbirka gradiv s področja higiene rok za vzgojitelje, starše in otroke z naslovom »Čist (hud) komplet za čisto čiste roke«, ki vključuje teoretična izhodišča, nabor pesmi, avtorske ilustracije in strip, seznam priporočenih virov, predlog različnih aktivnosti v skupini s področja usvajanja umivanja rok, označevalce v prostoru, predlog praktičnih poskusov, družabne in gibalne igre in uporabo lutke. Omenjeno gradivo je v obliki elektronske publikacije objavljeno na https://www.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/Komplet.pdf in je prosto dostopno vsem pedagogom po slovenskih vrtcih in zainteresirani javnosti.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v sklopu razpisa za projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023.

Preberi več

Modeli kratkih prehranskih verig skozi projekt FOOD IMPROV’IDERS

Na področju kratkih prehranskih verig izpostavljamo pomemben strokovni doprinos kolegic izr. prof. dr. Mojce Jevšnik, dipl. san. inž. in Špele Strnad, dipl. san. inž. (UN), ki v sodelovanju z ekipo Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani (izr. prof. dr. Urška Jamnikar Ciglenečki – vodja, asist. dr. Malan Štrbenc, doc. dr. Tanja Knific, asist. dr. Petra Raspor Lainšček) zelo aktivno sodelujeta v Erasmus+ KA2 projektu FOOD IMPROV’IDERS.

Koordinator projekta, ki poteka od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023 in v katerega je vključenih šest evropskih držav (Španija, Francija, Italija, Madžarska, Bolgarija, Slovenija) je francosko Nacionalno združenje živilske industrije (Association Nationale des Industries Alimentaires – ANIA). Slovenijo v projektu zastopata Veterinarska in Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani.

Več o projektu FOOD IMPROV’IDERS si lahko preberete na spletni strani https://foodimproviders.eu/, ki je sicer v angleškem jeziku, lahko pa s klikom na ikono E-Learning Platform dostopate do spletne platforme za e-učenje, ki je na voljo tudi v slovenskem jeziku. Na tej platformi lahko ob preprosti registraciji dostopate do  brezplačnih učnih vsebin s širšega področja kratkih prehranskih verig ter do primerov dobrih praks kratkih verig.

Celoten prispevek v slovenskem jeziku o projektu in rezultatih raziskav, ki sta ga pripravili izr. prof. dr. Mojca Jevšnik, dipl. san. inž in izr. prof. dr. Urška Jamnikar Ciglenečki, dr. vet. med. se nahaja na tej povezavi

Preberi več

Področje dela in delovna mesta sanitarnih inženirjev in inženirk – preliminarni rezultati raziskave

Na Oddelku za sanitarno inženirstvo Zdravstvene fakultete v Ljubljani so v letu 2022 v sodelovanju z Inštitutom za sanitarno inženirstvo izvedli raziskavo med diplomanti študijskega programa sanitarno inženirstvo. Ključni namen raziskave je bil preveriti predvsem, na katerih področjih dela se zaposlujejo sanitarni inženirji in inženirke, v katerih delovnih organizacijah so zaposleni ter dodatno tudi, kako in v kolikšni meri je na njihovo delo vplivala epidemija COVID-19. Gre šele za prve preliminarne izsledke raziskave. Podrobnejša analiza je v teku, rezultati bodo obširneje predstavljeni v okviru slovenskih dnevov sanitarnega inženirstva 2023 ter tudi v obliki dodatnih objav.

Povezava do dokumenta: Področje dela in delovna mesta sanitarnih inženirjev in inženirk – preliminarni rezultati raziskave

 

Preberi več

Maša Ceglar, mag. san. inž. – prejemnica Prešernove nagrade Zdravstvene fakultete za študijsko leto 2021/22

V uredništvu portala s ponosom izpostavljamo mlado kolegico, Mašo Ceglar, mag. san. inž., ki je za svoje magistrsko delo prejela Prešernovo nagrado Zdravstvene fakultete v Ljubljani za študijsko leto 2021/22. Prešernovo nagrado je prejela za delo z naslovom »Primerjava dveh metod za ugotavljanje prisotnosti bakterije Escherichia coli v vodi Podpeškega in Rakiškega jezera in dokazovanje njenih virulentnih sevov«, ki ga je izdelala pod mentorstvom izr. prof. dr. Karmen Godič Torkar in mag. Tatjane Rupel.

Maša Ceglar je v svoji nalogi predstavila problem dveh jezer, ki ju poleti kopalci množično obiskujejo, vendar pa kakovosti vode v okviru državnega monitoringa tam ne nadzorujejo. Tekom celega leta je preverjala mikrobiološko ustreznost in varnost vode ter ugotavljala pokazatelje fekalnega onesnaženja vode. V sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, je primerjala dve mikrobiološki metodi za dokazovanje sevov Escherichie coli, pri katerih je potem z genetskimi metodami potrjevala virulenco. Na osnovi rezultatov je eno izmed jezer lahko razvrstila v razred z odlično kakovostjo, drugo pa v razred s slabo kakovostjo kopalne vode. V obeh jezerih pa je potrdila prisotnost potencialno patogenih sevov bakterije Escherichia coli. Rezultate naloge so z odobravanjem sprejeli tudi v laboratoriju za vode Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, saj so jim vodilo za izbiro metodike pri vzorcih površinskih vod. Maša Ceglar je v pripravo svojega dela vložila veliko terenskega in laboratorijskega dela ter obširnega pregleda strokovne literature. Povzetki njenega dela so bili že predstavljeni na Slovenskem mikrobiološkem kongresu 2021 in na letošnjem izobraževanju mentorjev Zdravstvene fakultete v septembru 2022.

Celotna naloga pa je dostopna v rezpozitoriju Univerze v Ljubljani (povezava).

Čestitamo!

Preberi več

Spodbujanje dobre higienske prakse v vrtcu

Izpostavljamo študentski inovativni projekt za družbeno korist (ŠIPK), ki je potekal v študijskem letu 2019/20. V okviru projekta so študentke sanitarnega inženirstva (Špela Kisilak, Anja Kolbl in Lea Krumpak) v sodelovanju s študentkami Pedagoške in Naravoslovnotehniške fakultete pod mentorstvom doc. dr. Mojce Jevšnik, doc. dr. Stojana Kostanjevca, prof. dr. Alenke Pavko Čuden in Maje Berlic, dipl. san. inž. oblikovale predlog strokovnih smernic dobre higienske prakse za strokovne delavce v vrtcu, za otroke in za starše. Poleg tega so izoblikovale tudi različne dejavnosti za spodbujanje dobre higienske prakse v vrtcu. Brošura je poleg tiskane na voljo tudi v elektronski obliki na: https://www.zf.uni-lj.si/images/SIPKbro%C5%A1uraokt20.pdf

Preberi več

Pia Leban, mag. san. inž. – prejemnica Prešernove nagrade Zdravstvene fakultete za študijsko leto 2020/21

V uredništvu portala s ponosom izpostavljamo mlado kolegico, Pio Leban, mag. san. inž., ki je za svoje magistrsko delo prejela Prešernovo nagrado Zdravstvene fakultete v Ljubljani za študijsko leto 2020/21. Prešernovo nagrado je prejela za delo z naslovom »Razvoj metode za ekstrakcijo, kvantifikacijo in identifikacijo mikroplastike iz tal«, ki jo je izvedla pod mentorstvom doc. dr. Mojce Bavcon Kralj in so-mentorstvom prof. dr. Tjaše Griessler Bulc. Utemeljitev ob podelitvi nagrade se nahaja na spletni strani Zdravstvene fakultete (povezava). Sama naloga pa je dostopna v rezpozitoriju Univerze v Ljubljani (povezava).

Čestitamo!

Preberi več

Izjemen dosežek sanitarne inženirke Zale Schmautz

Izpostavljamo izjemen dosežek magistrice sanitarnega inženirstva Zale Schmautz, ki je svoje raziskovalno delo nedavno okronala z doktorskim nazivom na eni od najuglednejših univerz tako v evropskem kot tudi v svetovnem merilu.

Zala Schmautz je 9. februarja 2021 na ETH Zürich (20. univerza na svetu po Shanghajski lestvici v letu 2020) uspešno ubranila doktorsko dizertacijo z naslovom Karakterizacija dinamike dušika v akvaponskem sistemu (Characterization of nitrogen dynamics in an aquaponic system). Doktorsko dizertacijo je pripravila pod mentorstvom prof. dr. Emmanuela Frossarda (ETH Zürich) in v somentorstvu prof. dr. Thea H. M. Smits in prof. dr. Ranke Junge (oba Zürich University of Applied Sciences – ZHAW). Rezultate raziskav je že pred zagovorom doktorske dizertacije publicirala v uglednih mednarodnih revijah. Povzetek dizertacije je dostopen na povezavi.

Dr. Zala Schmautz, mag. san. inž. je od leta 2015 naprej zaposlena kot raziskovalka na ZHAW v Švici, kjer poleg svojega raziskovalnega dela vedno tudi nesebično podpira študente sanitarnega inženirstva, ki del svojih študijskih obveznosti na magistrskem študiju Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani opravijo na tej inštituciji.

Naj na tem mestu še spomnimo, da smo na portalu Sanitarc.si že pred leti, na začetku njene raziskovalne kariere, objavili njen intervju in vas vabimo, da si ga ob tej priliki ponovno preberete na povezavi.

Za izjemen dosežek Zali čestitamo tudi v uredništvu portala Sanitarc.si

Preberi več

Zaveza odgovornosti

Študenti sanitarnega inženirstva pod mentorstvom doc. dr. Mojce Jevšnik, dipl. san. inž. so bili v letu 2016 aktivno vključeni v projekt Zveza odgovornosti, ki se izvaja pod okriljem GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, in sicer v sklopu analize stanja ponudbe in prodaje brezalkoholnih pijač v osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji.

Preberi več