Creating Healthy and Sustainable Buildings

Izpostavljamo knjigo z naslovom Creating Healthy and Sustainable Buildings – An Assessment of Health Risk Factors, ki sta jo pri priznani mednarodni založbi Springer izdali kolegici doc. dr. Mateja Dovjak, dipl. san. inž. (Fakulteta za Gradbeništvo in Geodezijo Univerze v Ljubljani) in doc. dr. Andreja Kukec, dipl. san. inž. (Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani).

Avtorici na podlagi sistematičnega in poglobljenega pregleda relevantne znanstvene in strokovne literature obravnavata zdravje in počutje ljudi v grajenih okoljih. Med drugim ugotavljata pomanjkanje pozornosti omenjenemu vidiku že pri samem načrtovanju stavb. Posebej izpostavita energetsko učinkovite stavbe, kjer je v dostopni literaturi področje učinkovite rabe energije temeljiteje obravnavano v primerjavi s področjem zdravja uporabnikov. Avtorici predstavita tudi orodje celostnega načrtovanja stavb kot vodilo do dolgoročnih koristi tako za zdravje ljudi, kot tudi njihovega okolja. Izpostavljena knjiga predstavlja pomemben doprinos k stroki na področju načrtovanja stavb.

Knjiga je v celoti prosto dostopna zainteresirani javnosti na povezavi: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-19412-3 

Vabljeni k branju.

 

Preberi več

Zaveza odgovornosti

Študenti sanitarnega inženirstva pod mentorstvom doc. dr. Mojce Jevšnik, dipl. san. inž. so bili v letu 2016 aktivno vključeni v projekt Zveza odgovornosti, ki se izvaja pod okriljem GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, in sicer v sklopu analize stanja ponudbe in prodaje brezalkoholnih pijač v osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji.

Preberi več