Razumevanje tveganj za zdravje ljudi je eno od najpomembnejših izzivov na področju javnega zdravja.

Tudi zato je področje ocenjevanja tveganj področje, ki se v zadnjih tridesetih letih hitro razvija. Ocenjevanje tveganj je pomemben segment pri prepoznavanju in preučevanju tveganj za zdravje prebivalstva in okolja. Gre za izrazito interdisciplinarno delo, pri katerem sodelujejo različni strokovnjaki: od kemikov in biologov do zdravnikov, statistikov, fizikov, pa tudi sanitarnih inženirjev. Prvenstveno se je pristop ocenjevanja tveganj, razvil za potrebe ocenjevanja tveganj za zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti kemikalijam.

V nadaljevanju pa se je uporaba ocenjevanja tveganj uspešno razširila tudi na segment vplivov na okolje. Poleg ocenjevanja kemijskih tveganj se lahko ocenjuje tudi izpostavljenost fizikalnim ali (mikro)biološkim dejavnikom tveganja. Če pri oceni tveganja ugotovimo, da tveganje obstaja, vedno sledi naslednji korak, in sicer uvedba ukrepov za upravljanje, obvladovanje in zmanjševanje tveganja. Ker gre za aktualno strokovno področje dela sanitarnega inženirja mu namenjamo poseben prostor v okviru samostojnega vsebinskega sklopa.

Urednici: Andreja Kukec in Lijana Zaletel-Kragelj; Vir: Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov, Nacionalni inštitut za javno zdravje 2016

Izboljšanje metodologije prostorskega povezovanja zdravstvenih in okoljskih podatkov na razgibanem terenu Zasavja

Avtorji: An Galičič, Lijana Zaletel-Kragelj, Marija Zlata Božnar, Andreja Kukec; Vir: Magistrsko delo, Zdravstvena fakulteta 2016

Vnos fosfatov v telo – ocena izpostavljenosti za različne primere

Avtorji: Damjan Strelc, Borut Poljšak, Gregor Jereb Vir: Magistrsko delo. ZF – Zdravstvena fakulteta 2016

Pristopi in izzivi pri povezovanju zdravstvenih in okoljskih podatkov za ocenjevanje in obvladovanje okoljskih tveganj

Avtorji: Andreja Kukec, An Galičič, Ivan Eržen, Lijana Zaletel-Kragelj; Vir: Metodologije ocen vplivov tveganja, Okrogla miza sveta za varovanje okolja SAZU z mednarodno udeležbo. Januar 2016