Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Inštitut za sanitarno inženirstvo zbira od vas, ko se naročite na prejemanje vsebin kot so e-novice, aktualne informacije s področja sanitarnega inženirstva, vabila na dogodke, obvestila o izdanih publikacijah in ostalih produktih Inštituta za sanitarno inženirstvo.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

Zavod Inštitut za sanitarno inženirstvo
Zaloška cesta 155, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 546 83 93
E-naslov: info@institut-isi.si

Osebni podatki in namen njihove obdelave

V kolikor želite prejemati vsebine Inštituta za sanitarno inženirstvo (e-novice, aktualne informacije s področja sanitarnega inženirstva, vabila na dogodke, obvestila o izdanih publikacijah in ostalih produktih Inštituta za sanitarno inženirstvo), morate izpolniti obrazec/naročilnico/prijavo/registracijo na spletni strani Inštituta za sanitarno inženirstvo – www.sanitarc.si. Z izpolnitvijo tega obrazca/naročilnice/prijave/registracije in potrditvijo posredujete Inštitutu za sanitarno inženirstvo naslednje kontaktne podatke:
–   Ime
–   Priimek
–   E-poštni naslov
Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi oz. oddaji obrazca/naročilnice/prijave/registracije potrebujemo za obdelavo vašega naročila in za komunikacijo z vami glede konkretnih e-novic, aktualnih informacij s področja sanitarnega inženirstva, vabil na dogodke, obvestil o izdanih publikacijah in ostalih produktih Inštituta za sanitarno inženirstvo, na katere ste se naročili. V primeru, da nam ne posredujete navedenih kontaktnih podatkov, vašega naročila ne bomo obdelali in ne boste mogli koristiti želenih e-novic, aktualnih informacij s področja sanitarnega inženirstva, vabil na dogodke, obvestil o izdanih publikacijah in ostalih produktih Inštituta za sanitarno inženirstvo.
Inštitut za sanitarno inženirstvo spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu Inštituta za sanitarno inženirstvo določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na Inštitut za sanitarno inženirstvo, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh, razen na spletnih straneh https://journal.institut-isi.si in https://www.wiki.sanitarc.si, ki sta del platforme www.sanitarc.si
Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Inštitut za sanitarno inženirstvo ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na e-obvestila o novostih, aktualnih infomacijah in dogodkih ter publikacijah in ostalih produktih Inštituta za sanitarno inženirstvo obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Z namenom izboljšave kakovosti naših produktov in storitev in za statistične namene, v zvezi z elektronskimi sporočili, ki vam jih pošiljamo, obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletni strani Inštituta za sanitarno inženirstvo (www.sanitarc.si) na spletni naročilnici ali na povezavi »odjava« kliknete »pošlji«/»prijava«/»registracija«. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete s klikom na povezavo »odjava«, ki se nahaja v nogi vsakega sporočila, ki ga prejmete od Inštituta za sanitarno inženirstvo oz. preko elektronske pošte na e-naslov info@institut-isi.si. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za obveščanje o vsebinah Inštituta za sanitarno inženirstvo (e-novice, aktualne informacije s področja sanitarnega inženirstva, vabila na dogodke, obvestila o izdanih publikacijah in ostalih produktih Inštituta za sanitarno inženirstvo). Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate, spremenite ali izbrišete s klikom na povezavo »odjava«.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu info@institut-isi.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu:

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si).

Čas hrambe osebnih podatkov

Inštitut za sanitarno inženirstvo hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen pošiljanja vsebin (e-novice, aktualne informacije s področja sanitarnega inženirstva, vabila na dogodke, obvestila o izdanih publikacijah in ostalih produktih Inštituta za sanitarno inženirstvo), na katere ste se prijavili oz. naročili. V primeru, da ne želite več prejemati vsebin s strani Inštituta za sanitarno inženirstvo in se od njih odjavite ali v primeru, da umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu Inštituta za sanitarno inženirstvo blokirali in vaših podatkov več ne bomo uporabljali za ta namen.
Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, Inštitut za sanitarno inženirstvo izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.