Sanitarc.si je poklicna platforma, kjer so zbrane ključne informacije povezane s področjem sanitarnega inženirstva. Med drugim je na platformi možno poiskati osnovne podatke o poklicu in izobraževanju, prebrati intervjuje s posameznimi strokovnjaki sanitarne stroke ter različne strokovne prispevke. Vljudno vabljeni, da vsebine soustvarjate z objavami strokovnih prispevkov.

Platforma sanitarc.si ima več nivojev:

REVIJA SANITARNO INŽENIRSTVO (angl. INTERNATIONAL JOURNAL OF SANITARY ENGINEERING RESEARCH / IJSER)
Strokovna revija Sanitarno inženirstvo s svojimi prispevki predstavlja širok spekter informacij o praksi in stanju raziskav na področju okolja, hrane, higiene in epidemiologije ter sistemskim inženiringom in inženiringom okolja. Revija izhaja od leta 2007 in jo izdaja Inštitut za sanitarno inženirstvo. Spletna stran: https://journal.institut-isi.si

HISTORIA SANITARIA
Historia Sanitaria je kronološko urejen baza zgodovinsko prelomnih dogodkov in dosežkov posameznikov na širšem področju javnega in okoljskega zdravja z vidika sanitarnega inženirstva. Vsebuje aktivno obliko prispevkov, ki jih je mogoče ves čas posodabljati oz. dopolnjevati. Namen baze Historia Sanitaria je domači in tuji strokovni javnosti predstaviti obširen in sistematično urejen pregled zgodovinskih dejstev, pomembnih za razvoj sanitarnega inženirstva, obenem pa izkazati spoštovanje in priznanje posameznikom, katerih strokovno delo je pomembno vplivalo na razvoj in ugled omenjene stroke. Ob poznavanju razvoja le-te lahko posamezniki in skupnost bolje razumejo sodobno strokovno problematiko in jo tudi ustrezno rešujejo, kar omogoča razvoj sinergisjkih učinkov. Historia Sanitaria je dostopna v elektronski in tiskani obliki. Le-ta je bila izdana leta 2018 pri založbi Inštituta sanitarno inženirstvo, javnosti pa prvič predstavljena 17. oktobra 2018 v Mestnem muzeju Ljubljana. Spletna stran: https://www.wiki.sanitarc.si

SANITARAC.PRO – Bosnian and Herzegovinian Public and Environmental Health Professionals
Spletna stran: http://sanitarac.pro