Sanitarc.si je poklicna platforma, kjer so zbrane ključne informacije, povezane s področjem sanitarnega inženirstva. Med drugim je na platformi možno poiskati osnovne podatke o poklicu in izobraževanju, prebrati intervjuje s posameznimi strokovnjaki sanitarne stroke ter različne strokovne prispevke. Vljudno vabljeni, da vsebine soustvarjate z objavami strokovnih prispevkov.


Higiena okolja

Higiena okolja, poznana tudi kot zdravstvena ekologija, se ukvarja z obvladovanjem (preprečevanjem in odstranjevanjem) dejavnikov okolja, ki lahko škodljivo delujejo na zdravje. (več)

Higiena objektov in procesov

Dejavnike tveganja za zdravje je potrebno obvladovati tako v zunanjem, kot v notranjem okolju, kjer človek živi, opravlja svoje delo in preživlja svoj prosti čas. (več)

Ocenjevanje in obvladovanje tveganj

Ocenjevanje tveganj je pomemben segment pri prepoznavanju in preučevanju tveganj za zdravje prebivalstva in okolja. Gre za izrazito interdisciplinarno delo (več)


Izredne razmere

Ob elementarnih nesrečah večjih razsežnosti (poplavah, po rušilnem potresu, neurjih, epidemiji nalezljive bolezni in drugih primerih) se prizadeta skupnost sooča … (več)