Nova knjiga na področju preventive raka

V knjigi, ki bo izšla predvidoma v aprilu 2017 sodelavca Oddelka za sanitarno inženirstvo Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani (izr. prof. dr. Borut Poljšak, dipl. san. inž. in prof. dr. Irina Milisav Ribarič) s soavtorji predstavita načine, kako bi lahko (vsaj teoretično) znižali pojavnost naključnih mutacij v celicah in s tem povečali genomsko stabilnost organizma, predvsem s…

Sledenje rianodinskih insekticidov v okolju (Bilateralni slovensko – ruski projekt)

Odgovorna nosilca projekta: prof. dr. Polonca Trebše, Oddelek za sanitarno inženirstvo, Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Albert Lebedev, Moscow State Lomonosov University   Kljub poznanim škodljivim vplivom na okolje in slabim izkušnjam s pesticidi, si v današnjem svetu ne moremo predstavljati zagotavljanja zadostnih količin kakovostne hrane brez uporabe sredstev za zaščito rastlin. Ker…

Obvladovanje bakterij rodu LEGIONELLA

Raziskovalci Zdravstvene fakultete v Ljubljani so želeli preveriti kako na intenzivnost oprijema bakterij Legionella pneumophila vpliva hrapavost materiala in temperatura okolja. Pomembno je, da rešitev ne iščemo le v novih agresivnih postopkih za uničevanje bakterij v sistemih, ampak poskusimo najti materiale, na katere se ne bodo mogle tako uspešno pritrjevati in posledično tudi ne razmnoževati.…

Potencial biološko razgradljivih čistilnih sredstev za nadzor bakterijske adhezije (Slovensko-ameriški projekt)

Raziskovalci Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani pod vodstvom doc. dr. Roka Finka, dipl. san. inž. v sodelovanju z Baylor University iz Teksasa (ZDA) v okviru bilateralnega projekta preučujejo potenciale biološko razgradljivih čistilnih sredstev za odstranjevanje bakterij iz materialov, ki prihajajo v stik z živili. Glavni namen projekta je podati oceno učinkovitosti in ustreznosti biološko razgradljivih…

Zaveza odgovornosti

Študenti sanitarnega inženirstva pod mentorstvom doc. dr. Mojce Jevšnik, dipl. san. inž. so bili v letu 2016 aktivno vključeni v projekt Zveza odgovornosti, ki se izvaja pod okriljem GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, in sicer v sklopu analize stanja ponudbe in prodaje brezalkoholnih pijač v osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji. S projektom…

Faktorji udobja v vrtcih – Izsledki raziskave

Slaba kakovost notranjega okolja v vrtcih lahko negativno vpliva na udobje in zdravje uporabnikov – otrok in tudi zaposlenih. Namen raziskave strokovnjakov iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo pod vodstvom  doc. dr. Mateje Dovjak, dipl. san. inž, je bil oceniti udobje v naključno izbranih vrtcih v Osrednji Sloveniji, definirati potencialne probleme in predlagati možne izboljšave.…

Uvod v mikrobiologijo in fizikalno-kemično analizo voda

Izpostavljamo zadnjo strokovno publikacijo v založbi Inštituta za sanitarno inženirstvo, ki je namenjena kolegom sanitarnim inženirjem. Gre za tematiko, ki je vedno aktualna, a žal pogosto neustrezno obravnavana. Knjiga omogoča hiter pregled in lažje razumevanje kompleksnega področja mikrobioloških preiskav in fizikalno kemijskih analiz voda. Celotna vsebina je dostopna na: Uvod u mikrobiologiju i fizikalno-kemijsku analizu voda…

Ali nam lahko sladkor škodi?

Izpostavljamo dokumentarni film z naslovom “Ali nam lahko sladkor škodi?”, ki je bil pripravljen z namenom osveščanja o posledicah prekomernega uživanja sladkorja. Film je nastajal v okviru širšega študentskega projekta »Koliko sladkorja ste zaužili danes?« kjer so sodelovale študentke sanitarnega inženirstva prve in druge stopnje: Leja Forstnerič, Barbara Podgrajšek, Pia Poljanšek, Jasmina Planko in Mateja…

Izzovi študenta

Brez razvoja in inovativnih idej ni napredka, zato uredništvo portala Sanitarc.si v sodelovanju z Oddelkom za sanitarno inženirstvo Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani daje pobudo POSTAVI IZZIV ŠTUDENTU SANITARNEGA INŽENIRSTVA Izziv študentom lahko postavijo tako »sanitarci« kot tudi ostali strokovnjaki, ki delujejo na širšem področju higiene ter javnega ali okoljskega zdravja. Prispeli izzivi bodo predstavljeni…

Projekt Vodko

Uredništvo portala izpostavlja projekt Vodko, ki so ga v podjetju Kovod Postojna ustvarili z namenom zgodnjega ozaveščanja najmlajše populacije. Vodja projekta je Irena Sušelj Šajn, dipl. san. inž.


Vodko je škrat, ki smo ga v podjetju Kovod Postojna ustvarili 10. decembra 2014 in sicer z namenom zgodnjega ozaveščanja najmlajše populacije, saj tudi odrasli posamezniki v vsakdanjem življenju nič kolikokrat pozabimo, kako dragocen vir je voda.

Študenti sanitarnega inženirstva v okviru »Zelene prestolnice Evrope 2016«

Ljubljana v letu 2016 nosi naziv Zelena prestolnica Evrope. »Zeleno leto« bo mesto obeležilo s številnimi dogodki v okviru tematskih mesecev. Rdeča nit meseca januarja je bila »PAMETNO RAVNANJE Z ODPADKI«, organizacija aktivnosti in dogodkov pa skrb podjetja Snaga. Študenti 4. letnika Sanitarnega inženirstva so aktivno sodelovali pri izvedbi programa informacijske točke Zelene prestolnice Evrope…