Uspeh študentov sanitarnega inženirstva na tekmovanju »ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2018«

7. 6. 2018 je na Gospodarski zbornici Slovenije potekalo nacionalno tekmovanje »ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2018«. Izmed šestih so kar v treh ekipah sodelovali tudi študenti sanitarnega inženirstva Zdravstvene fakultete v Ljubljani, ki so se pri razvoju povezali s študenti drugih smeri (ekonomije, živilstva in veterine). V petek, 15. 6. 2018 je nato v okviru 18. Vrha…

Zaveza odgovornosti

Študenti sanitarnega inženirstva pod mentorstvom doc. dr. Mojce Jevšnik, dipl. san. inž. so bili v letu 2016 aktivno vključeni v projekt Zveza odgovornosti, ki se izvaja pod okriljem GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, in sicer v sklopu analize stanja ponudbe in prodaje brezalkoholnih pijač v osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji.