Intervju: Blaž Confidenti, dipl. san. inž, vodja kuhinje v UKC LJ

Blaž Confidenti je z diplomskim delom »HACCP načrt za proizvodnjo pakiranih sendvičev v Pekarni Vrhnika« leta 2002 zaključil šolanje na takratnem visokošolskem strokovnem študijskem programu sanitarno inženirstvo v Ljubljani. Za izdelano diplomsko delo je prejel tudi Prešernovo nagrado. Še istega leta se je nato zaposlil v podjetju Barjans d.o.o. na Vrhniki, kjer je deloval v skupini, ki je izoblikovala storitvene produkte na področju vzpostavitve in vzdrževanja objektne higiene in sistema HACCP v obratih javnih, socialno varstvenih in izobraževalnih ustanov. Leta 2004 se je nato zaposlil v UKC Ljubljana in sicer v Službi bolniške prehrane in dietoterapije. Do leta 2007 je opravljal delo higienika, ki je bil zadolžen za zagotavljanje, vzdrževanje in kontrolo higienskega stanja v centralni kuhinji. Leta 2007 pa mu je bilo ponujeno mesto vodje centralne kuhinje, katerega funkcijo opravlja še danes.

Read more

Intervju: Ivanka Turnšek, dipl. san. inž., Inšpektor I

Ivanka Turnšek je prvič diplomirala na takratni Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani in pridobila strokovni naslov višji sanitarni tehnik. Leta 1996 je nato končala tudi visokošolski strokovni študijski program in pridobila strokovni naslov diplomirani sanitarni inženir. Po prvi diplomi je pripravništvo opravila na takratnem Zavodu za socialno medicino in higieno v Celju. Leta 1985 se je zaposlila v VVZ »Janko Herman« Žalec na delovnem mestu vodje zdravstveno higienskega režima in vodja prehrane. Leta 1992 je na Občini Celje pričela delo kot vodja sanitarne inšpekcije. Po reorganizaciji inšpekcijskih služb je vse do danes delo nadaljevala na Zdravstvenem inšpektoratu RS. Poleg vodenja območne enote Celje oz. zadnji dve leti območne enote Celje in Dravograd opravlja tudi inšpekcijsko delo na posameznih področjih nadzora.

Read more

Intervju: Eva Bičič, dipl. san. inž., samostojna strokovna svetovalka

Eva Bičič je diplomirala leta 2003 na takratni Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani. Takoj po diplomi je za kratek čas delala v Ljubljani. Nato je pred 13 leti odprla svoje podjetje. V okviru lastnega podjetja na različnih področjih opravlja dejavnost strokovnega svetovanja v severnoprimorski regiji.  Kot pravi sama, se po diplomi študij pravzaprav šele začne. Zaveda se, da brez nenehnih usposabljanj in izpolnjevanj v stroki pač ne gre.

Read more

Iztok Ameršek, dipl. san. inž., odgovorni projektant na področju varovanja okolja

Iztok Ameršek je diplomiral leta 2003 na takratni Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani. V letih 2004 do 2013 je opravljal delo projektanta v podjetju za aplikativno ekologijo Limnos d.o.o. Od leta 2013 naprej pa je solastnik in odgovorni projektant v podjetju Livplant okoljske tehnologije in inženiring, d. o. o. Med tem časom (2009) je pridobil tudi licenco Inženirske zbornice Slovenije za pooblaščenega inženirja tehnologa. Sodeloval je pri razvoju novega tržnega produkta Rastlinska® čistilna naprava in pri načrtovanju rastlinske čistilne naprave, ki jo trenutno gradijo v Indiji.

Read more

Irena Sušelj Šajn, dipl. san. inž., vodja službe za zdravstveni nadzor in analize

Irena Sušelj Šajn je diplomirala leta 2004 na Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani. Leta 2007 je uspešno zaključila pedagoško andragoški izpit na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in tudi strokovni izpit za zdravstvene delavce in sodelavce na Ministrstvu za zdravje. V letih 2005 in 2006 je opravljala delo tehnologa v podjetju Postojnske mesnine d.o.o. Do leta 2008 je nato sledilo delo v podjetju SVD varnost pri delu, požarno varstvo d.o.o.

Read more

mag. Kristina Likar, univ. dipl. org., viš. san. teh., dolgoletna predavateljica in predstojnica študijskega programa oz. Oddelka za sanitarno inženirstvo

Kristina Likar je diplomirala leta 1968 na sanitarnem oddelku takratne  Višje šole za zdravstvene delavce in leta 1982 tudi na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Opravila je podiplomski študij iz socialne medicine in higiene na Medicinski fakulteti v Ljubljani in diplomirala leta 1986, magistrski študij pa je leta 1990 prav tako na Medicinski fakulteti v Ljubljani končala z zagovorom magistrske naloge.

Read more