Dejavnike tveganja za zdravje je potrebno obvladovati tako v zunanjem kot v notranjem okolju, kjer človek živi, opravlja svoje delo in preživlja prosti čas.

Sanitarni inženir je poleg ostalih kompetenc posebej usposobljen za higienske analize in obvladovanje higienskih problemov v različnih objektih in delovnih procesih. Predvsem v dejavnostih, ki so pomembne za ohranjanje zdravja v celotnem življenjskem krogu človeka (zdravstveni objekti, vrtci, šole, živilsko-prehranski objekti, objekti higienske nege, domovi starejših občanov, pralnice ipd.). V tem vsebinskem sklopu se bomo tako posvečali elementom in načinom higiensko-tehničnega obvladovanja objektov in procesov v različnih okoljih in okoliščinah. Ukvarjali pa se bomo tudi z orodji in pristopi, ki so potrebni za analizo in obvladovanje higiensko občutljivih delovnih procesov (npr. v zdravstvu, v živilsko-prehransko oskrbovalni dejavnosti, dejavnosti higienske nege itd.). Tako bodo obravnavani kriteriji in norme za posamezne objekte oz. procese, dobre prakse, novosti na področju sistemov za zagotavljanje varnosti živil (HACCP), programov obvladovanja bolnišničnih okužb, internih standardov, standardiziranih postopkov (protokolov), postopkov vzorčenja itd.

Higienska ustreznost materialov za linijsko proizvodnjo pekarskih izdelkov

Avtorji: Eva Stražar, Rok Fink, Sebstjan Filip; Vir: Magistrsko delo, Zdravstvena fakulteta, 2016

Higiena živil in moderne prehranske prakse

Uredniki: Karmen Godič Torkar, Mojca Jevšnik, Andrej Ovca, Ruža Pandel Mikuš, Anamarija Zore; Vir: Zbornik predavanj, Zdravstvena fakulteta, 2016.

Vpliv stacionarnih in dinamičnih pogojev na pritrjevanje in odstranjevanje bakterije Escherichie coli

Avtorji: Mateja Arlič, Martina Oder, Rok Fink; Vir: Magistrsko delo, Zdravstvena fakulteta, 2016

Ugotavljanje intenzivnosti pritrjevanja bakterij vrste Legionella pneumophila na površine materialov za vodovodne napeljave

Avtorji: Martina Oder, Boris Kompare, Karmen Godič Torkar; Vir: Doktorska disertacija, Zdravstvena fakulteta, 2015

Prisotnost po Gramu negativnih bakterij v javnih bazenskih kopališčih in njihova odpornost proti antibiotikom

Avtorji: Mirjana Dražetič, Karmen Godič Torkar; Vir: Magistrsko delo, Zdravstvena fakulteta, 2015

Prisotnost gliv v kopalni vodi, na površinah in v zraku bazenskih kopališč

Avtorji: Irena Križman Jerlah, Karmen Godič Torkar; Vir: Magistrsko delo, Zdravstvena fakulteta, 2015

Analiza parametrov zvočne zaščite stavbe s predlogi ukrepov za zaščito uporabnikov

Avtorji: Barbara Podgrajšek, Mateja Dovjak, Mitja Košir; Vir: Magistrsko delo, Zdravstvena fakulteta, 2015

PVC materiali v stavbah so lahko škodljivi za zdravje

Avtorji: Mateja Dovjak, Aleš Krainer, Živa Kristl; Vir: Delo, priloga Znanost

Vlaga v stavbah

Avtor(ji): U.S. Environmental Protection Agency (EPA); Vir: U.S. Environmental Protection Agency (EPA)