Ocenjevanje tveganja za zdravje ljudi, zdravje živali in okolje kot posledice kombinirane izpostavljenosti več različnim kemičnim snovem

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je objavila “Guidance on harmonised methodologies for human health, animal health and ecological risk assessment of combined exposure to multiple chemicals”. Dokument je dostopen na povezavi. 

Smernice dopolnjuje novo interaktivno multimedijsko orodje, ki je oblikovano glede na rezultate raziskave iz leta 2018 glede ozaveščenosti o kemikalijah oziroma njihovih mešanicah. Namen multimedijskega orodja je omogočiti lažje razumevanje hkratne  izpostavljenosti in kombinirana toksičnosti.

 

Read more

Strokovna delavnica: Vzorčenje živil

Spoštovani,

v četrtek, 28. marca 2019 od 10:00 do 12:00 ure, bo v organizaciji Zbornice sanitarnih inženirjev Slovenije in Inštituta za sanitarno inženirstvo potekala strokovna delavnica z naslovom Vzorčenje živil. Vodila jo bo dr. Urška HENIGMAN, dr. vet. med., z Inštituta za varno hrano, krmo in okolje Veterinarske fakultete UL. Strokovna delavnica bo potekala v sejni sobi 4 (IV. nadstropje) Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana.

Read more

prof. dr. Aleksandar Bulog, dipl. san. inž., predstojnik Oddelka za zdravstveno ekologijo na Zavodu za javno zdravje Reka

Sanitarni inženir prof. dr. Aleksandar Bulog je leta 2002 diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze na Reki in pridobil naziv diplomirani sanitarni inženir. Po študiju se je v zasebnem podjetju zaposlil kot odgovorni za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo (DDD). Leta 2003 se je vpisal na podiplomski študij Naravoslovno-matematične fakultete Univerze v Zagrebu in leta 2008 magistriral iz naravoslovnih ved. Leta 2007 je postal vodja oddelka za ekotoksikologijo na Zavodu za javno zdravje Reka, kjer je nadaljeval svoje strokovno in znanstveno delo. Leta 2011 je doktoriral na Medicinski fakulteti Univerze na Reki. Na isti univerzi je bil v istem letu izvoljen v znanstveni naziv višjega asistenta na Katedri za zdravstveno ekologijo. Leto kasneje je bil imenovan za predstojnika oddelka za zdravstveno ekologijo na Zavodu za javno zdravje Reka, kjer še danes deluje večino časa. Leta 2013 je bil izvoljen v naziv docenta na Katedri za zdravstveno ekologijo Medicinske fakultete Univerze na Reki. Istega leta je postal tudi znanstveni sodelavec na področju zdravstvene ekologije. V začetku leta 2019 je bil izvoljen v rednega profesorja.

Read more

Odpornost mikrobov na protimikrobna zdravila ne kaže znakov upadanja (ECDC/EFSA)

Podatki zadnjega skupnega poročila Evropske agencije za varno hrano (EFSA) in Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), ki se nanaša na leto 2017 razkrivajo, da antimikrobna zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje zoonoz, postajajo vse manj učinkovita. Poročilo poleg odpornosti bakterij rodu Salmonella in Campylobacter obravnava tudi indikatorsko Escherichia coli ter na meticilin odporen Staphylococcus aureus.

Glede na poročilo je odpornost na fluorokinolone v nekaterih državah EU že tako visoka, da onemogoča učinkovito zdravljenje hujših primerov kampilobakterioz. Tudi Salmonela postaja vedno bolj odporna na fluorokinolone. Odpornost na tri ali več protimikrobne učinkovine, je v primeru salmonele zaznan v 28,3% primerov.

Read more

Priročnik o preprečevanju pojava in obvladovanju invazivnih komarjev

Regionalni odbor Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo je pred kratkim izdal priročnik o preprečevanju pojava in nadzorovanju invazivnih komarjev (ang. Manual on prevention of establishment and control of mosquitoes of public health importance in the WHO European Region with special reference to invasive mosquitoes).

Priročnik nudi praktične smernice za preprečevanje pojava in nadzor invazivnih komarjev v luči obvladovanja nalezljivih bolezni. Opisane so najsodobnejše metode, ki jih spremlja razprava o njihovi učinkovitosti, možnostih uporabe ter njihovem vrednotenju.

V priročniku so opredeljeni štirje scenariji. Od preprečevanja pojava, do nadzora populacije komarjev in že krožečimi povzročitelji bolezni. Za vsak scenarij so podrobno opisane strategije načrtovanja in izvajanja posameznih aktivnosti. Obravnavani so tudi regulatorni, pravni in organizacijski vidiki. 

Priročnik je dostopen na povezavi.

Read more

Strokovna delavnica: Predstavitev novih smernic za mikrobiološko varnost živil, ki so namenjena končnemu potrošniku – različica 2019

Spoštovani,

v četrtek, 31. januarja 2019, bo  v organizaciji Zbornice sanitarnih inženirjev Slovenije in Inštituta za sanitarno inženirstvo potekala strokovna delavnica z naslovom Predstavitev novih smernic za mikrobiološko varnost živil, ki so namenjena končnemu potrošniku – različica 2019. Vodila jo bo dr. Stanka VADNJAL, dr. vet. med.,  iz Inštituta za varno hrano, krmo in okolje Veterinarske fakultete UL, ki je sodelovala pri pripravi aktualnih smernic.

Read more

Zbornik Slovenskih dnevov sanitarnega inženirstva 2018

V Ljubljani so od 17. do 19. oktobra 2018 potekali prvi Slovenski dnevi sanitarnega inženirstva 2018.
Predstavljene so bile aktualne teme javnega in okoljskega zdravja. V treh dneh dogajanj, katerih se je udeležilo več kot 140 udeležencev, smo osvetlili dejavnost sanitarnega inženirstva v Sloveniji in povezali stroko s predstavniki stanovskih združenj iz Srbije, Hrvaške in Bosne in Hercegovine.

Aktivnosti so potekale na dveh lokacijah. Prvi dan se je pričel v Mestnem Muzeju s predstavitvijo in promocijo novo izdanih knjig sanitarnih inženirjev. Predstavljene so bile knjige dr. Roka FINK, dr. Mojce JEVŠNIK in Aleša KRULEC.

Naslednji dan so na Zdravstveni fakulteti, Univerze v Ljubljani potekale multimedijske projekcije s predstavitvijo študentskega dela in aktualni mednarodni dosežki študentov. Tretji dan je v Mestnem muzeju Ljubljana potekal zaključni simpozij, katerega je sooblikovalo 26 priznanih predavateljev, strokovnjakov s področja sanitarnega inženirstva.
Udeležence predavanj je na otvoritvi nagovoril  prim. prof. dr. Ivan Eržen, dr. med., spec., kateremu je bila podeljena svečana listina, zahvala za dolgoletno sodelovanje, nesebično pomoč in podporo pri razvoju stroke sanitarno inženirstvo.

V sklopu dogodka je izšel Zbornik povzetkov Slovenskih dnevov sanitarnega inženirstva 2018 z mednarodno udeležbo. V njem so zbrana trenutno najbolj aktulna dela priznanih avtorjev s področja sanitarnega inženirstva, tako v znanosti kot v realni praksi. Zbornik je je dostopen tukaj.

Vljudno vabljeni na naslednje Slovenske dneva sanitarnega inženirstva, ki bodo organizirani jeseni leta 2019.

Read more

Trend zoonoz in izbruhov povezanih s hrano v letu 2017

Evropska agencija za varno hrano (EFSA) je v sodelovanju z Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) izdala letno poročilo o trendih na področju zoonoz, njihovih povzročiteljev in izbruhih povezanih s hrano v letu 2017. Prav tako je bilo izdano tudi letno poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, glede epidemiološkega spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji v letu 2017.

V letu 2017 na ravni EU kampilobakterioza ostaja najpogosteje prijavljena zoonoza z manjšim upadom  glede na preteklo leto. V primerjavi s pretekli letom je zaznan je tudi rahel upad primerov listerioz. V letu 2017 je bilo v Evropi skupno zabeleženih 5 079 izbruhov, ki so posledica uživanja hrane / vode, kar je 372 manj kot leta 2016 . Najpogostejši povzročitelj izbruhov s hrano ostaja bakterija iz rodu Salmonella (24,4 %). V 37.6 % vseh izbruhov povzročitelj ni bil dokazan. Pri potrjenih primerih se kot mesto izpostavljenosti najpogosteje pojavlja domače gospodinjstvo (34,2%).

V letu 2017 sta bila v Sloveniji skupno prijavljena 2 izbruha črevesnih nalezljivih bolezni, pri katerih je bil prenos povzročitelja verjetno s hrano. Pri obeh izbruhih povzročitelj ni bil dokazan. V obeh izbruhih okužb s hrano je skupno zbolelo 45 oseb, od tega so bile štiri osebe hospitalizirane, umrl ni nihče. Izbruha sta se pojavila v hotelu in v delovnem kolektivu. V prvem izbruhu so gostje hotela uživali živila, ki so najpogosteje povezana z okužbami z bakterijo B. cereus. Odvzeti okoljski vzorci (brisi delovnih površin) so pokazali, da je bilo higiensko stanje v obratu neustrezno, kar je verjetno prispevalo k izbruhu. Pri drugem izbruhu sta inkubacijska doba in klinična slika ustrezala zastrupitvi z stafilokoknim enterotoksinom. Do zastrupitve je verjetno prišlo zaradi neustreznega rokovanja oziroma shranjevanja živil.

Celotno poročilo EFSA je dostopno na povezavi.

Celotno poročilo NIJZ je dostopno na povezavi.

Read more

Biltena mednarodne organizacije za okoljsko zdravje (IFEH) in Evropskega združenja za javno zdravje (EUPHA)

Izšla sta biltena mednarodne organizacije za okoljsko zdravje (International Federation of Environmental Health) in Evropskega združenja za javno zdravje (European Public Health Association – EUPHA).

V prvem si poleg novice o menjavi predsednika organizacije preberete tudi dva prispevka slovenskih predstavnikov. V drugem boste zasledili novico o prevzemu vodenja skecije za hrano in prehrano s strani slovenske predstavnice ter najavo mednarodne konference na področju javnega zdravja, ki bo konec meseca novembra 2018 potekala v Ljubljani.

Bilten IFEH vam je na voljo na povezavi.

Bilten EUPHA vam je na voljo na povezavi.

Vabljeni k branju.

Read more

Poročilo o vzorčenju bazenske vode (poletje 2018)

V letošnjem letu je bilo v mesecu juniju in juliju iz strani Zdravstvenega Inšpektorata Republike Slovenije (ZIRS) odvzetih 107 vzorcev, ki so bili preskušani na fizikalno-kemijske in mikrobiološke parametre.

78 vzorcev je bilo skladnih s Pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih, 29 pa jih je bilo v skladu s strokovnimi smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje ocenjenih kot primernih za kopanje.

Rezultati vzorčenja po območnih enotah in kopališčih.

Več o vzorčenju bazenskih voda na spletni strani ZIRS.

Read more

Ostanki pesticidov v živilih v letu 2016

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je objavila poročilo glede ostankov pesticidov v živilih za leto 2016. Poročilo podobno kot prejšnja leta kaže visoko raven skladnosti hrane na policah v EU.

Ključni poudarki:

 • Analiziranih je bilo 84 657 vzorcev na skupno 791 pesticidov.
 • 96,2 % (81 482) vzorcev je bilo znotraj meja, dovoljenih po zakonodaji EU.
 • Večina analiziranih vzorcev (67%) je izvirala iz držav članic EU, Islandije in Norveške; 26,4% vzorec je bilo uvoženih iz tretjih držav. Za 6,6% vzorcev izvora izdelka ni bila znan.
 • Zakonske omejitve so bile prekoračene v 2,4 % vzorcev z držav EU in EGP in v 7,2 % vzorcev iz držav, ki niso članice EU.
 • Od 1 676 vzorcev hrane, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, jih je bilo 98,1 % v mejah, dovoljenih po zakonodaji EU.
 • Od 5 495 vzorcev ekološke hrane, jih je bilo 98,7 % znotraj zakonskih meja.

Več informacij vam je na voljo na spodnjih dveh povezavah:

Read more

Porast prijavljenih primerov legioneloze v letu 2018

V junijski izdaji novic s področja nalezljivih bolezni in okoljskega zdravja (Nacionalni inštitut za javno zdravje) avtorji poročajo o izrazitem porast prijavljenih primerov legioneloze v Sloveniji v letošnjem letu v primerjavi z leti 2017 in 2016. Večina zbolelih je del sporadičnih primerov, manjši delež je povezan s potovanjem oziroma bivanjem v hotelih.

Več v junijski številki novic s področja nalezljivih bolezni in okoljskega zdravja.

Stanje na ravni Evrope, si lahko ogledate tudi s pomočjo grafičnega prikaza po državah, ki ga je pripravil Evropski center za obvladovanje nalezljivih bolezni, ki vam je na voljo na povezavi.

Read more

Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti

Obveščamo vas, da je bil v petek, 6. 7. 2018 v Uradnem listu objavljen Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti. Pravilnik natančneje ureja pogoje za opravljanje pripravništva, vsebine in programe pripravništva, postopke opravljanja strokovnega izpita, preizkušanje pripravnikovega praktičnega in teoretičnega znanja, pogoje za opravljanje strokovnih izpitov in programe strokovnih izpitov za vse, ki delajo na področju zdravstvene dejavnosti, kamor sodi tudi diplomirani sanitarni inženir.

Povezava

Read more

Kako skrbimo za zdravje?

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je izdal publikacijo z naslovom “Kako skrbimo za zdravje?” V publikaciji so zbrani podatki pete nacionalne raziskave “Z zdravjem povezan vedenjski slog”, ki je potekala leta 2016. Izpostavljene so ključne številke o razširjenosti vedenj, ki vplivajo na zdravje, in njihove najosnovnejše značilnosti.

Več o vsebini na spletni strani NIJZ. 

Publikacija je dostopna na povezavi. 

Read more

15. svetovni kongres okoljskega zdravja

V mesecu marcu  2018 je v mestu Auckland na Novi Zelandiji potekal 15. svetovni kongres okoljskega zdravja, ki ga je pod pokroviteljstvom IFEH (International Federation of Environmental Health) organiziralo strokovno združenje New Zealand Institute of Environmental Health.

Kongresa se je aktivno udeležila tudi večja skupina slovenskih delegatov s področja sanitarnega inženirstva iz Univerze v Ljubljani in Inštituta za sanitarno Inženirstvo. Skupino je aktivno podprlo Ministrtvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS.

Poleg posameznih predstavitev zadnjih izsledkov njihovih del in raziskav so mednarodnemu zboru delegatov predstavili tudi skupni prispevek z naslovom Public and Environmental Health History – a novel approach to comprehensive review and promotion. V okviru slednjega je bil predstavljen model evidentiranja zgodovinskih dosežkov naše stroke in njeno promocije skozi portal »Historia Sanitaria«. V okviru predstavitve so bila posamezna nacionalna strokovna združenja povabljena k aktivnemu sodelovanju pri pripravi vsebin prispevkov glede zgodovinskega razvoja stroke v posamezni državi.

Sam koncept portala Historia Sanitaria, kot tudi predstavitve izsledkov raziskav slovenskih predstavnikov, so bili med občinstvom odlično sprejeti. V sodelovanju z organizacijo IFEH je bilo upoštevajoč sklepe letne skupščine, ki je potekala dan pred pričetkom kongresa načrtovano, da se na portalu formira posebna kategorija, kjer bi bili na enem mestu zbrani prelomni mejniki IFEH-a

Več o samem kongresu si lahko preberete na povezavi, kjer se nahajajo tudi izročki predstavite.

Read more

Poenostavitev postopkov DHP in HACCP za male živilske obrate

O poenostavitvi postopkov DHP in HACCP za male živilske obrate smo že poročali marca 2017, ko  je Evropska agencija za varnost hrane / The European Food Safety Authority (EFSA) v reviji EFSA Journal objavila poenostavljen koncept in pristope k vzpostavitvi tovrstnih sistemov za pet različnih živilskih obratov: mesnice, pekarne, trgovine, ribarnice in prodajalne sladoleda.

Objavo dopolnjujemo s povzetkom navedenega dokumenta v Slovenskem jeziku, ki vam je na voljo na povezavi.

Hkrati pa izpostavljamo tudi Obvestilo Komisije o smernicah za izvajanje sistemov vodenja varnosti živil, ki zajemajo prerekvizitne programe in postopke, ki temeljijo na načelih HACCP, vključno z olajševanjem/prilagodljivostjo izvajanja v nekaterih živilskih dejavnostih, ki je bilo že pred tem objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in vam je na voljo na povezavi. 

Read more

IFS objavil smernice za obvladovanje škodljivcev v živilskih obratih

Smernice vsebujejo priporočila za izvajanje tehničnih, higienskih in organizacijskih ukrepov na področju obvladovanja škodljivcev. Poleg tega v dokumentu lahko najdemo tudi nabor zakonodajnih zahtev in standardov iz tega področja ter podrobno analizo dejavnikov tveganja. Smernice ponujajo tudi kontrolni seznam s pomočjo katerega se jasno opredelijo oz. razmejijo odgovornosti med živilskim podjetjem in zunanjim izvajalcem storitev obvladovanja škodljivcev.

Smernice so prosto dostopne v dveh jezikih:

Read more

Kontaminacija živil za neposredno uživanje z bakterijo Listeria monocytogenes

Evropska agencija za varno hrano (EFSA) je objavila znanstveno mnenje o kontaminaciji živil za neposredno uživanje z bakterijo Listeria monocytogenes v povezavi s tveganjem za zdravje ljudi v EU.

Ključni poudarki izdanega mnenja:

 • Analize izvedene v obdobju od leta 2008 do 2015 kažejo na naraščajoč trend incidenčne stopnje invazivne listerioze potrjene pri osebah starejših od 75 let in ženskah starih med 25 in 44 let. Pri drugi skupini domnevajo, da gre za povezavo z nosečnostjo.
 • Dejavniki, za katere se predvideva, da so vzrok za naraščajoči trend, so povezani z gostiteljem (populacija starejših in/ali občutljivih / dovzetnih oseb), hrano (razširjenost bakterije v živilih za neposredno uživanje v maloprodaji, pogoji shranjevanja živil pri potrošnikih), nacionalnim nadzornim sistemom (izboljšan nadzor) in/ali povzročiteljem (virulenca).
 • Kvantitativni modeli kažejo, da je več kot 90 % invazivne listerioze posledica zaužitja živil za neposredno uživanje, ki vsebuje več kot 2000 CFU/g. Ena tretjina vseh primerov je posledica rasti bakterije v fazi pri potrošniku.

Strokovnjaki menijo, da je potrebno povečati ozaveščenost, še posebej pri občutljivih skupinah.

Celotno znanstveno mnenje je dostopno na povezavi.

Read more

WHO: Minimalne zahteve za varovanje zdravja delavcev na delovnem mestu

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je izdala dokument oz. poročilo v katerem so zbrane minimalne zahteve za varovanje zdravja delavcev na delovnem mestu. Gre za celovito analizo trenutno veljavnih konvencij, standardov, direktiv, predpisov, navodili in smernic, ki se neposredno nanašajo na varovanje zdravja delavcev na delovnem mestu. In sicer na globalni, regionalni in/ali nacionalni ravni. Avtorji dokumenta so identificirali tudi vrzeli, ki v obstoječih dokumentih niso zajete vključno s priporočili za izboljšave. V dokumentu so zajeti sledeči sklopi:

 • Kemijski dejavniki tveganja
 • Biološki dejavniki tveganja
 • Hrup in vibracije
 • Sevanja
 • Ergonomija
 • Psihosocialni dejavniki tveganja
 • Razsvetljava
 • Toplotno udobje
 • Pitna voda in sanitarije
 • Prva pomoč in zdravstveni pregledi

Dokument je javno dostopen na povezavi.

Read more

Trend zoonoz in izbruhov povezanih s hrano v letu 2016

Ob koncu leta 2017 je bilo izdano letno poročilo o trendih na področju zoonoz, njihovih povzročiteljev in izbruhih povezanih s hrano v letu 2016. Poročilo je pripravljeno s strani Evropske agencije za varno hrano (EFSA) v sodelovanju z Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Prav tako je bilo izdano tudi letno poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, glede epidemiološkega spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji v letu 2016.

V letu 2016 v Evropi kampilobakterioza ostaja najpogosteje prijavljena zoonoza z 6,1 % povečanjem glede na leto 2015. Zaznan je trend rasti primerov listerioz kot 9,3 % povečanje glede na leto 2015. V letu 2016 je bilo v Evropi skupno zabeleženih 4 786 izbruhov, ki so posledica uživanja hrane / vode, kar je primerljivo z letom 2015. Najpogostejši povzročitelj izbruhov s hrano je bila v 22,3 % bakterija iz rodu Salmonella, kar predstavlja 11,5 % povečanje glede na leto 2015 in prekinja dolgoletni trend padanja. Sledijo bakterijski toksini, Campylobacter in virusi

V letu 2016 je bilo v Sloveniji skupno prijavljenih 7 izbruhov črevesnih nalezljivih bolezni, pri katerih je bil prenos povzročitelja verjetno s hrano. Pet izbruhov se je pojavilo v gostinskih obratih. V štirih primerih je bil povzročitelj zastrupitve histamin v tunini (tunina solata, zrezki), v enem primeru povzročitelj ni bil dokazan. Izbruh se je pojavil tudi v domu starejših občanov, kjer je bil verjetni povzročitelj stafilokokni enterotoksin in/ali diarealni toksin B. cereus. Družinski izbruh je povzročil kampilobakter.

Read more

Dvig incidence škrlatinke v Veliki Britaniji

Škrlatinka je bolezen, ki je v preteklosti prispevala k veliki obolevnosti in umrljivosti otrok. V zadnjem stoletju se je pojavnost in resnost obolenj sicer zmanjšala, vendar na območju Velike Britanije zadnja leta beležijo postopen dvig incidence. Od leta 2011 do leta 2016 se je incidenca povečala za sedemkrat, pri čemer je znaten dvig zaznan med letoma 2014 in 2016. Vzroke še ugotavljajo. Poleg bolj doslednega prijavljanja primerov so predlagane hipoteze, ki izpostavljajo spremenjen imunski odziv, spremembe v okolju in neznani dejavnik, ki sproži preobčutljivost gostitelja na povzročitelja bolezni. Izvirni članek si lahko preberete tukaj.

Škrlatinka je bakterijska okužba, ki jo povzroča Streptococcus pyogenes. Sevi, ki povzročajo škrlatinko, izločajo eritrogene toksine. Širi se s kužnimi kapljicami iz ust bolnika s kašlanjem, kihanjem ali z neposrednim stikom z okuženo osebo. Inkubacija običajno traja 1-3 dni. Bolnik je kužen od začetka pojava bolezenskih znakov do 24 ur po učinkovitem zdravljenju z antibiotiki. Več o sami bolezni si lahko preberete na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje – tukaj.

Po zadnjih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo v Sloveniji leta 2015 zabeleženih 3084 primerov škrlatinke. Med prijavljenimi primeri je bilo 87,2% otrok, mlajših od 7 let. Največ zbolelih je bilo v mesecu decembru. Slika 1 prikazuje kako se pojavnost škrlatinke iz leta v leto spreminja. Več statističnih podatkov glede škrlatinke najdete tukaj.

Slika 1: Prijavljeni primeri škrlatinke v Sloveniji od 1996 do 2015 (NIJZ, 2016)

Read more

Eva Stražar, mag. san. inž. in Urška Šunta, mag. san. inž. – prejemnici Prešernove nagrade Zdravstvene fakultete za študijsko leto 2016/17


EVA STRAŽAR je prejela PREŠERNOVO NAGRADO ZF za magistrsko delo »Higienska ustreznost materialov za linijsko proizvodnjo pekarskih izdelkov« izdelano pod mentorstvom doc. dr. Roka Finka in somentorstvom dr. Sebastijana Filipa.

Utemeljitev:

Eva Stražar je v svojem magistrskem delu analizirala učinkovitost odstranjevanja bakterije Bacillus cereus z poliuretanskih transportnih trakov, ki se uporabljajo v pekarski industriji. V prvem koraku je analizirala adhezijo standardnega seva, divjega seva in spor Bacillus cereusa na poliuretanske površine. V naslednjem koraku so bile bakterije izpostavljene namenskemu čistilu, ultrazvoku in kombinaciji obeh metod. Avtorica je ugotovila, da se intenzivnost adhezije vegetativne oblike in spor razlikuje glede na material ter da je kombinirana metoda odstranjevanja s čistilom in ultrazvokom najučinkovitejša. Njene ugotovitve že upoštevajo v praksi linijske proizvodnje pekarskih izdelkov. Eva stražar je v soavtorstvu objavila del znanstvene monografije in izvirni znanstveni članek v reviji s faktorjev vpliva 3,5. Povezava do magistrskega dela.


URŠKA ŠUNTA  je prejela PREŠERNOVO NAGRADO ZF za magistrsko delo »Sprememba mikrobiološke slike črne vode ob njenem čiščenju z algami«, izdelano pod mentorstvom doc. dr. Karmen Godič Torkar in somentorstvom izr. prof. dr. Tjaše Griessler Bulc.

Utemeljitev:

Namen dela Urške Šunta je bil preučiti prisotnost in število nekaterih skupin indikatorskih mikroorganizmov fekalnega onesnaženja v vzorcih črne vode, odvzetih iz pilotne naprave za zbiranje ločenih frakcij komunalne odpadne vode. V drugi fazi dela je avtorica želela ugotoviti ali mikroalga Chlorella vulgaris vpliva na zmanjšanje števila bakterij Escherichia coli v sintetični odpadni vodi in v črni vodi v laboratorijskih pogojih. Ta postopek čiščenja in odstranjevanja patogenih mikroorganizmov iz odpadne vode bi lahko namreč uporabili v bioloških čistilnih napravah. Ugotovila je, da so v črni vodi prisotne koliformne bakterije, enterokoki, stafilokoki in spore sulfitreducirajočih klostridijev v koncentracijah, ki jih navaja tudi literatura. 90 % vseh koliformnih bakterij je predstavljala bakterijska vrsta E. coli. V sintetični odpadni vodi je mikroalga Chlorella vulgaris samo podaljšala stacionarno fazo rasti bakterije E. coli in ni zavirala njene rasti. V črni vodi pa sta prisotnost mikroalg in sama koncentracija črne vode v poskusnih mešanicah statistično značilno vplivali na zmanjševanje števila bakterije E. coli. Naloga je tako na področju strokovnega kot znanstveno raziskovalnega dela dober prispevek k razumevanju sodobnega koncepta ločevanja odpadne vode za obnovo hranil iz posameznih frakcij izločkov. Tematika je zato aktualna tako iz javno zdravstvenega kot epidemiološkega vidika. Rezultati dela so zbrani v dveh znanstvenih člankih. Povezava do magistrskega dela.


 

Read more

Bilten Evropskega združenja za javno zdravje 11/2017

Obveščamo vas, da je izšla novembrska številka biltena Evropskega združenja za javno zdravje (European Public Health Association – EUPHA).

V tokratni izdaji je v sklopu prihajajočih dogodkov objavljeno vabilo na 11. konferenco s področja javnega zdravja: »Winds of change: towards new ways of improving public health in Europe«, ki bo potekala od 28. novembra do 1. decembra 2018 v Cankarjevem domu, Ljubljana.

Med drugim so v biltenu objavljeni naslednji zanimivi strokovni prispevki:

 • Zdravstveno stanje v EU: Zdravstveni profili držav članic,
 • Uporaba e-cigaret pri mladostnikih kot povod k rednemu kajenju,
 • Uživanje energetskih napitkov kot javnozdravstveni problem.

Bilten je na voljo v angleškem jeziku in je objavljen tukaj.

Vabljeni k branju.

Read more

Umetna sladila v podtalnici

Raziskovalci iz Univerze Waterloo v Kanadi so odkrili prisotnost umetnih sladil v podzemnih vodah na podeželju. Odkritje kaže onesnaženje podzmene vode iz individualnih greznic, saj domovi praviloma niso priključeni na javni kanalizacijski sistem. Umetna sladila se iz človeka izločijo relativno nespremenjeni. Večina postopkov obdelave odpadne vode pa jih ne odstrani.

Umetna sladila v izmerjenih koncentracijah sicer ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi, a predstavljajo indikator onesnaženja podtalnice. Obstaja namreč potencialna možnost, da je podzemna voda onesnažena še z drugimi snovmi, ki so lahko prisotne v lokalnih greznicah in so škodljive za zdravje ljudi. To so razne bakterije, virusi, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego ter nitrati.

Izvirni članek je objavljen tukaj.

Read more

Aluminij v igračah

Znanstveni odbor EU za zdravje, okolje in porajajoča se tveganja (SCHEER) je objavil mnenje o sprejemljivem dnevnem vnosu aluminija, ki vključuje predlog posodobljenih migracijskih mejnih vrednosti (MV) aluminija iz igrač.

 

Tabela 1: Povzetek aktualnih in predlaganih MV migracij aluminija iz igrač.

MV migracije aluminija (mg/kg materiala igrače)

Direktiva o varnosti igrač 2009/48/EC

Kategorija I
Suh, lomljiv, praškast ali prožen material igrač

Kategorija 2
Tekoči ali lepljiv material igrač

Kategorija 3
Material, postrgan s površine igrač

Aktualne MV 5625 1406 70000
Predlagane MV s strani SCHEER 2250 560 28130

 

Celotno mnenje je objavljeno tukaj.

Read more

Osnutek Nacionalnega programa varstva okolja 2030

Osnutek NPVO, ki je v javni razpravi, podaja sledeče prednostne usmeritve:

1.      varovati, ohranjati in izboljševati naravni kapital Slovenije,
2.      zagotoviti prehod v nizkoogljično družbo, ki z viri ravna gospodarno in
3.      varovati prebivalce pred tveganji, ki so povezani z okoljem. 

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 6. novembra 2017.

Več na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor: povezava. 

Read more

Nova metoda odstranjevanja bisfenola A (BPA) iz odpadnih voda

V začetku leta 2017 je Evropska agencija za kemikalije – ECHA opredelila BPA kot snov z visoko stopnjo tveganja. Njegovo delovanje posnema estrogensko aktivnost, kar lahko moti hormonske procese v telesu.

Pogosto je tudi onesnaženje okolja z BPA, kot posledica odpadnih oz. izcednih voda iz odlagališč odpadkov.

Skupina znanstvenikov iz ZDA in Nove Zelandije je v reviji Green Chemistry objavila rezultate več kot desetletje trajajočega projekta v okviru katerega so razvili in optimizirali katalitični sistem za učinkovito odstranjevanje BPA iz odpadnih voda. Sistem velja za preprostejšega in cenejšega v primerjavi z dosedaj že razvitimi metodami.

Izvirni članek je objavljen tukaj.

Read more

Izšel je priročnik “MANJ = VEČ”

Priročnik za manj odpadkov, odgovornejšo porabo, kakovostnejšo vodo in boljše življenje.

Zbornica komunalnega gospodarstva je v okviru pobude “Skupaj za boljšo družbo” pripravila priročnik »MANJ JE VEČ«, ki vsebuje praktične napotke kako proizvesti manj odpadkov, udejanjati ponovno uporabo, prispevati k boljši kakovosti pitne vode ter bolj odgovorno trošiti. Namen le tega je ozaveščanje uporabnikov in spodbujanje k odgovornejšemu vedenju do okolja in družbe.

Priročnik je objavljen tukaj.

Vabljeni k branju!

Read more

Povzetek in zaključki okrogle mize: Vključevanje strokovnih profilov s področja zdravstva v delo Ministrstva za okolje in prostor – potencial profila Sanitarni inženir

V sredo 20. 9. 2017 je na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani potekala okrogla miza na temo vključevanja strokovnih profilov s področja zdravstva v delo Ministrstva za okolje in prostor – potencial profila Sanitarni inženir.

Na okrogli mizi so sodelovali:

 • g. Joško Knez, generalni direktor Agencije RS za okolje (ARSO)
 • g. Aleš Krulec, predsednik Zbornice sanitarnih inženirjev Slovenije
 • g. Iztok Ameršek, Livplant
 • prof. dr. Polonca Trebše, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani
 • doc. dr. Mateja Dovjak, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
 • doc. dr. Andreja Kukec, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • doc. dr. Rok Fink, predstojnik Oddelka za sanitarno inženirstvo na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani

Moderator: mag. Andrej Ovca

Po uvodni predstavitvi razvoja profila sanitarnega inženirja s strani moderatorja je sledila kratka predstavitev Agencije RS za okolje, ki jo je podal njen generali direktor g. Joško Knez.

Tekom diskusije v nadaljevanju so člani omizja vsak na svojem področju predstavili dosedanje primere dobre prakse obstoječega medsektorskega sodelovanja. Vzporedno je tekla razprava tudi o neizkoriščenih potencialih ter ovirah na poti intenzivnejšega sodelovanja, s poudarkom na potencialu profila Sanitarni inženir. Sodelujoči so se strinjali, da je področje presoje vplivov okoljskih dejavnikov na zdravje v sodelovanju z drugimi profili eno pomembnejših področij potencialnega udejstvovanja sanitarnega inženirja. Področji hrupa in emisij v zrak sta bil posebej izpostavljeni kot primer.

Sodelujoči so se, tudi preko vprašanj in komentarjev iz publike, dotaknili še pravnih norm, inšpekcijskega nadzora, okoljskih standardov in sistema presoje vplivov na okolje.

Zaključki okrogle mize:

 • Krepitev sodelovanja med Zdravstveno fakulteto v Ljubljani (UL ZF) in Agencijo RS za okolje pri izvedbi pedagoškega procesa študijskega programa Sanitarno inženirstvo.
 • Sledi operativni delovni sestanek med raziskovalci UL ZF in predstavniki ARSO.
 • Izvedba dodatnih usposabljanj glede specifičnih operativnih znanj na področju dela ARSO v okviru Zbornice sanitarnih inženirjev Slovenije.
 • Krepitev nadaljnjega udejstvovanja diplomiranih sanitarnih inženirjev v fazi priprave področne zakonodaje preko Zbornice sanitarnih inženirjev Slovenije oz. drugih strokovnih združenj.
Read more

26. 9. Svetovni dan okoljskega zdravja (World Environmental Health Day)

Ob letošnjem svetovnem dnevu okoljskega zdravja (World Environmental Health Day), ki ga obeležujemo vsako leto 26. septembra, mednarodna organizacija za okoljsko zdravje (International Federation of Environmental Health) izpostavlja kakovost zraka in njegov vpliv na zdravje.

Kakšni so trendi na tem področju v Sloveniji si lahko ogledate med kazalniki okolja Agencije RS za okolje – povezava.

Priporočila in ukrepi za zaščito zdravja pa so vam na voljo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje – povezava.

Read more

Študija: Litij v pitni vodi in demenca

Mednarodna revija JAMA Psychiatry je nedavno objavila članek z naslovom »Association of Lithium in Drinking Water With the Incidence of Dementia«.

Gre za dansko longitudinalno študijo, katere rezultati nakazujejo, da naj bi dolgotrajna izpostavljenost povečani vsebnosti litija v pitni vodi lahko vplivala na nižjo pojavnost kronično napredujoče možganske bolezni – demence.

Pri skupini ljudi, ki je živela na območjih s pitno vodo, katere vsebnost litija je znašala najmanj 10 mikrogramov na liter, je bila ugotovljena za 17 odstotokov nižja incidenca demence v primerjavi s tistimi, ki so živeli na območjih s pitno vodo, katere vsebnost litija je znašala 2 do 5 mikrogramov na liter.

Avtorji poudarjajo, da ostalih dejavnikov, ki vplivajo na pojav demence ni mogoče izključiti in da bo najpomembnejši naslednji korak. In sicer dodatne študije, s katerimi bodo ugotovili, če je mogoče rezultate ponoviti oz. podrobneje preučiti morebitne zaščitne lastnosti litija v možganih.

Izvirni članek je objavljen tukaj.

Read more

Vključevanje strokovnih profilov s področja zdravstva v delo Ministrstva za okolje in prostor – potencial Sanitarnega inženirja

Spoštovani!

V sredo 20. 9. 2017 bo Zdravstveni fakulteti v Ljubljani potekala okrogla miza na temo vključevanja strokovnih profilov s področja zdravstva v delo Ministrstva za okolje in prostor – potencial profila Sanitarni inženir. Dogodek bo potekal v prostorih fakultete med 12:30 in 14:30.

Na okrogli mizi bodo sodelovali:

 • ga. Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor
 • g. Aleš Krulec, predsednik Zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev
 • g. Iztok Ameršek, Livplant
 • prof. dr. Polonca Trebše, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani
 • doc. dr. Mateja Dovjak, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
 • doc. dr. Andreja Kukec, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

Moderator: mag. Andrej Ovca

Vljudno vabljeni.

Prosimo vas, če svojo udeležbo lahko predhodno sporočite na info@sanitarc.si

Read more

Bilten Evropskega združenja za javno zdravje 8/2017

Obveščamo vas, da je izšla avgustovska številka biltena Evropskega združenja za javno zdravje (European Public Health Association – EUPHA).

V tokratni izdaji so objavljeni razpisi za prosta delovna mesta v EU in aktualni tečaji ter konference s področja javnega zdravja, ki se bodo odvile v naslednjih mesecih v različnih mestih po svetu. Med drugim so v biltenu objavljeni tudi članki zadnje številke revije The European Journal of Public Helath – EJPH, ki je uradna revija združenja EUPHA. Tokratna številka izpostavlja še aktivnosti Evropske komisije in Evropskega centra za nalezljive bolezni ter novice Svetovne zdravstvene organizacije.

Bilten je na voljo v angleškem jeziku in je objavljen tukaj.

Vabljeni k branju.

Read more

Javni poziv Ministrstva za zdravje

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za zdravje objavilo javni poziv, katerega predmet je predlaganje članov komisije za izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev, ki niso organizirani v poklicnih zbornicah oziroma strokovnih združenjih z javnim pooblastilom.

Pozivamo vse zainteresirane kandidate, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, da vložijo prijavo za člana nadzorne komisije. Rok za oddajo prijave je do 15. 9. 2017.

Javni poziv je objavljen na spletni strani Ministrstva za zdravje.

Splošne informacije o zahtevanih pogojih so objavljene tukaj.

Read more

Osnutek znanstvenega mnenja o kontaminaciji gotovih jedi z bakterijo

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)  je objavila osnutek znanstvenega mnenja o kontaminaciji gotovih jedi z bakterijo Listeria monocytogenes in opredelila tveganje za zdravje ljudi v Evropski uniji (EU).

V Evropski uniji in evropskem gospodarskem prostoru je bilo v letu 2015 prijavljenih okoli 2.200 primerov okužb z bakterijo Listeria monocytogenes. Analiza v časovnem intervalu od l. 2008 do l. 2015 je pokazala naraščajoč trend mesečne incidence listerioze pri ženskah, ki so starejše od 25 let in moških, ki so mlajši od 75 let. V letu 2015 je bila stopnja incidence višja pri moških pri starostnih skupinah starih nad 45 let in ravno obratno pri starostnih skupinah starih med 15 in 44 let (predvsem pri nosečnicah). Najvišja stopnja incidence v l. 2015 je bila ugotovljena tako pri moških kot ženskah pri starostni skupini nad 75 let.

Kot osnovo za identifikacijo dejavnikov – potencialnih gonilnikov za okužbo z bakterijo Listeria monocytogenes v prehranski verigi so uporabili t.i. konceptualni model. Gre za model faz, procesov in dejavnikov, ki vplivajo na incidenco listerioze – Slika 1.

Osnutek znanstvenega mnenja je objavljen tukaj.

V skladu s politiko agencije EFSA so vsi zainteresirani znanstveniki in druge interesne skupine pozvane, da predložijo pisne pripombe na osnutek znanstvenega mnenja, in sicer najkasneje do 29. 9. 2017. Več informacij najdete na spletni strani Evropske agencije za varnost hrane (EFSA).

Slika 1: Konceptualni model faz, procesov in dejavnikov, ki vplivajo na incidenco listerioze (EFSA, 2017)

Read more

Sklepi 40. seje Codex Alimentarius komisije

Z namenom posodobitve mednarodnih standardov za varnost in kakovost hrane se je omenjena komisija pred nekaj dnevi sestala v Ženevi, Švica. Na že 40. seji so člani komisije med drugimi sprejeli sledeče sklepe:

 • Nadaljuje se delo glede določitve mejnih vrednosti metil živega srebra za določene vrste ribe.
 • Izvede se revizija priporočil na področju obvladovanja mikrobne rezistence iz leta 2005.
 • Pripravi se Smernice za analizo tveganj glede kemikalij, ki so v živilih nenamerno prisotne v nizkih koncentracijah.
 • Pripravi se novi kodeks ravnanja, ki bo proizvajalcem jasno določal smernice glede zmanjšanja prisotnosti 3-MCPD v rafiniranih oljih.
 • Sprejete so bile najvišje dovoljene vrednosti ostankov nekaterih veterinarskih zdravil v izdelkih živalskega izvora.
 • Sprejeta je bila revizija kodeksa higienskega ravnanja s svežim sadjem in zelenjavo.
 • Sprejete so bile najvišje dovoljene mejne vrednosti ostankov več kot 25 različnih vrst pesticidov v različnih živilih.

Več o preostalih sprejetih sklepih in podrobnejše obrazložitve navedenih si lahko ogledate na povezavi.

Read more

IFEH newsletter

The latest edition of IFEH newsletter is avalible. Among other topics there is also a report detailing the outcome of this year’s Roy Emerson Award. This year’s winner is Zarja Zrinski from Ljubljana University, which we congratulate as well.

Link to the IFEH newsletter.

Read more

IFEH newsletter

Izšel je bilten mednarodne organizacije International Federation of Environmental Health.

V tokratni izdaji, si lahko preberete nekoliko več tudi o nadgradi Roy-a Emersona-a katere prejemnica je v letošnjem letu Zarja Zrinski, študentka študijskega programa sanitarno inženirstvo Zdravstvene fakultete v Ljubljani.

Poleg tega so v biltenu izpostavljene tudi ostale aktivnosti organizacije IFEH.

Bilten si lahko preberete na povezavi.

Vabljeni k branju.

Read more

ZSIT postala članica Evropskega združenja za javno zdravje

Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije – Inštitut za sanitarno inženirstvo je pred kratkim postala članica Evropskega združenja za javno zdravje »European Public Health Association (EUPHA)«. S tem se je  aktivno vključila v mednarodno združenje strokovnjakov, ki preučujejo in spodbujajo vedenje, ki pripomore k ohranitvi zdravja širše populacije. Predstavnica Zbornice pri EUPHA je doc. dr. Andreja Kukec, dipl. san. inž., ki prihaja iz Katedre za javno zdravje, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Njena namestnica je Sara Tajnikar, dipl. san. inž. (UN) iz Inštituta za sanitarno inženirstvo.

Read more

Mednarodna nagrada Roy-a Emerson-a študentki sanitarnega inženirstva

Na letošnji natečaj za nagrado Roy-a Emerson-a je prispelo skupno 18 esejev na temo “Potovanje & zdravje”. Vsaka svoj esej sta oddali tudi dve študentki 3. letnika študijskega programa sanitarno inženirstvo 1. stopnje Zdravstvene fakultete v Ljubljani, Doris Kraljić in Zarja Zrinski. Esej slednje z naslovom “Is the knowledge of international travel health a legal obligation or a social and personal responsibility?” je bil s strani mednarodne žirije izbran kot najboljši.

Natečaj z nagrado Roy-a Emerson-a (Več o Roy Emerson Award) vsako leto razpiše mednarodna organizacija za okoljsko zdravje (International Federation of Environmental Health), katerega članici sta tudi Zbornica sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije in Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani.

Zarji za nagrado iz uredništva portala Sanitarc.si iskreno čestitamo in ji želimo uspešno predstavitev eseja na letošnjem svetovanem kongresu akademskega foruma mednarodne organizacije za okoljsko zdravje, ki bo v mesecu oktobru.

Zmagovalni esej v celoti objavljamo na povezavi.

Read more

Ergonomija v teoriji in praksi

V založbi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je izšla znanstvena monografija z naslovom Ergonomija v teoriji in praksi. V teoretičnem delu se bralec seznani z antropologijo in fiziološkimi zmogljivostmi človeka ter s fizikalnimi, kognitivnimi in z organizacijskimi sklopi, ki se pojavljajo v različnih delovnih okoljih. V vsakem poglavju se nato teoretične vsebine povezujejo s praktičnimi primeri. Predstavljene so tudi dobre prakse iz različnih delovnih okolij.

Več o sami knjigi

Kratek vpogled v vsebino knjige

 

Read more

Kakovost mleka v slovenskih mlekomatih

Na podlagi nedavno objavljenih izsledkov raziskave o kakovosti mleka v slovenskih mlekomatih so v rubriki “Veste, kaj jeste?” izvedli intervju z z doc. dr. Karmen Godič Torkar, in doc. dr. Mojco Jevšnik z Zdravstvene fakultete (Oddelek za sanitarno inženirstvo) ter z dr. Majdo Biasizzo z Veterinarske fakultete.

Intervju je objavljen na povezavi.

Več o izsledkih same raziskave pa si lahko preberete neposredno v članku: Godič Torkar, K., Kirbiš, A., Vadnjal, S., Biasizzo, M., Galičič, A., & Jevšnik, M. (2017). The microbiological quality of Slovenian raw milk from vending machines and their hygienic-technical conditions. British Food Journal, 119(2). URL: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/BFJ-06-2016-0291

Read more

Kako pripraviti uspešen projekt (strokovna delavnica)

Obveščamo vas, da so z današnjim dnem odprte prijave na dvodnevno strokovno delavnico »Kako pripraviti uspešen projekt za prijavo na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev iz EU programov«, ki bo 26. in 27. maja 2017 v hotelu Rimske terme v Rimskih toplicah.

Namen delavnice je prikazati, kako pripraviti uspešen EU projekt za prijavo na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev iz programov EU. Udeleženci se bodo seznanili, katere projekte je možno financirati z nepovratnimi sredstvi EU, kje dobiti informacije o razpisih, kakšni so pogoji za sodelovanje ter kako pripraviti ustrezno vlogo na razpis, ki jo lahko pripravimo sami ali pa s pomočjo zunanjega sodelavca.

Prijave sprejemamo preko e-naslova sara@institut-isi.si. Število mest je omejeno. Prijave se zbirajo do zapolnitve mest. Člani Zbornice sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije (ZSTI) se delavnice lahko udeležijo brezplačno.

VABILO S PROGRAMOM DELAVNICE

PRIJAVNICA

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo!

Vljudno vabljeni!

Read more

Svetovni dan okoljskega zdravja 2017

Mednarodna organizacija IFEH (International Federation of Environmental Health) katere članica je tudi Zbornica sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije je za letošnji svetovni dan okoljskega zdravja (World Environmental Health Day (WEHD), ki ga vsako leto obeležujemo 26. septembra določila sledečo tematiko:

»Kakovost notranjega in zunanjega zraka«

Člani IFEH-a si namreč prizadevajo za promocijo omenjenga področja, saj naj bi se škodljivi vplivi na zdravje, zaradi slabe kakovosti zraka, v naslednjih letih le še stopnjevali. Poleg tega je WHO (World Health Organization) nedavno pričela s svetovno kampanjo v znamenju soočenja z onesnaženostjo zraka, ki se smatra kot »velik javnozdravstveni problem naše generacije«.

Celotno sporočilo mednarodne organizacije IFEH je dostopno na povezavi.

Read more

SZO objavila seznam bakterij za katere nujno potrebujemo nove antibiotike

Svetovna zdravstvena organizacija / World Health Organization (WHO) je razkrila seznam bakterij, za katere nujno potrebujemo nove antibiotike, da preprečimo njihovo nadaljnje širjenje.

V skupini z najvišjo prioriteto se nahajajo:

 • Acinetobacter baumannii, carbapenem-resistant
 • Pseudomonas aeruginosa, carbapenem-resistant
 • Enterobacteriaceae, carbapenem-resistant, ESBL-producing

Več o tem si lahko preberete na povezavi.

Read more

EU napoveduje strožje kazni v živilskem sektorju

15. marca 2017 je Evropski parlament sprejel poostreno zakonodajo v zvezi z izvajanjem uradnega nadzora v živilskem sektorju.

Nova uredba je odgovor na afero o konjskem mesu iz leta 2013. Afera je prizadela več držav članic EU in spodbudila potrebo po zaostritvi nadzora. Ena izmed glavnih sprememb je zaostritev pravil glede denarnih kazni v primeru kršitve uredbe, goljufij in/ali zavajanja. Uredba prinaša tudi okrepitev pogostosti izvajanja inšpekcijskih pregledov ter vzpostavitev kvalitetnejšega načina izvajanja le teh.

Nova uredba bo začela veljati 14. decembra 2019, z izjemo določenih pravil, ki se navezujejo na metode vzorčenja, analize, testiranja in diagnoze – katerih datum pričetka veljave bo določen kmalu.

Uredba, ki čaka na objavo v uradnem listu je v celoti dostopna na povezavi.

 

Read more

Predlogi posodobitve vodne direktive

Evropska unija (EU)  je leta 2000 sprejela t. i. Vodno direktivo / The European Water Framework Directive (WFD), katere namen je zmanjšati koncentracijo onesnaževal v vodnih telesih na minimalno raven in rastlinam ter živalim zagotoviti čim bolj naraven življenjski prostor.

V okviru evropskega raziskovalnega projekta SOLUTIONS in evropske raziskovalne mreže NORMAN, je skupina pod vodstvom dr. Werner Bracka iz Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), ponovno preučila direktivo in pripravila predloge za izboljšavo le te. Ekipa raziskovalcev med drugim vidi potrebo po spremembi načina ocenjevanja kakovosti voda in spremljanju ter upravljanju voda.

Povzetek priporočil omenjene skupine si lahko preberete na povezavi. V celoti so bila priporočila nedavno objavljena v  članku z naslovom: Towards the review of the European Union Water Framework Directive: Recommendations for more efficient assessment and management of chemical contamination in European surface water resources.

 

Read more

Poenostavitev postopkov DHP in HACCP za male živilske obrate

Aktualna evropska živilska zakonodaja nosilcem živilske dejavnosti nalaga, da vzpostavijo sistem notranjega nadzora za zagotavljanje varnosti živil. Tovrstni sistemi morajo temeljiti na načelih sistema HACCP in spremljajočih programov, kamor uvrščamo tudi dobro higiensko prakso (DHP).

Evropska komisija / European Commission (EC) je ugotovila, da le to malim živilskim obratom predstavlja velik izziv. Ob pomanjkanju ustreznega kadra in posledično strokovnega znanja je vzpostavitev in izvajanje sistema za zagotavljanje varnosti živil zato pogosto neustrezno in pomanjkljivo.

S tem namenom je Evropska agencija za varnost hrane / The European Food Safety Authority (EFSA) v zadnji izdaji revije EFSA Journal objavila poenostavljen koncept in pristope k vzpostavitvi tovrstnih sistemov za pet različnih živilskih obratov: mesnice, pekarne, trgovine, ribarnice in prodajalne sladoleda.

Gre za enostaven pregled in razumevanje vseh faz proizvodnega procesa v posameznem obratu. Faze so predstavljene v obliki krožnega diagrama in vključujejo seznam aktivnosti, ki prispevajo k zmanjševanju pojava dejavnikov tveganja.

Podrobnosti si lahko preberete na povezavi.

Read more

Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2017

Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2017 prikazuje stanje okolja in njegovo povezanost z dogajanji v družbi za obdobje 2009 – 2015. Stanje posameznih delov okolja je prikazano na podlagi kazalcev okolja, rezultatov obratovalnih in drugih monitoringov. Prikazane so tudi obremenitve in pritiski, ki vplivajo na stanje okolja, ter mehanizmi za obvladovanje obremenitev in ohranjanje stanja okolja ali njegovo izboljševanje.

Glede na poročilo so se zmanjšali izpusti nekaterih onesnaževal v zrak in vodo, boljše se ravna z odpadki, okrepljena so prizadevanja za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Zaskrbljujoče pa je stanje okolja na posameznih omejenih lokacijah, predvsem glede kakovosti zraka in onesnaženosti tal, boljši napredek je nujen tudi pri trajnostni rabi prostora.

Podrobnosti si lahko preberete neposredno v poročilu na povezavi.

Read more

Kozmetični izdelki za ustnice – potencialni vir zdravju škodljivih snovi?

Ameriška skupina raziskovalcev je v ugledni reviji Environmental Health Perspectives objavila rezultate raziskave  o vsebnosti in koncentraciji kovin v kozmetičnih izdelkih za ustnice. Z uporabo šmink in sijal za ustnice smo namreč neposredno izpostavljeni možnemu prenosu kovin preko ustnic v prebavni trakt.

V vseh analiziranih vzorcih so zaznali vsebnost mangana, aluminija in titana. Slednja dva v večini primerov v visokih koncentracijah. V 75 odstotkih vzorcev so ugotovili tudi prisotnost svinca ter v nekaj manj kot polovici testiranih izdelkov kadmij. Poleg tega so avtorji študije, na osnovi analiz in že obstoječih zdravstvenih smernic, podali tudi oceno dnevnih vnosov analiziranih kovin.

Več podrobnosti o izsledkih omenjene raziskave si lahko preberete na povezavi.

Read more

Threat Reports – Aplikacija za mobilne naprave

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je razvil mobilno aplikacijo »Threat Reports App«. Gre za sistem, ki opozori o možnih grožnjah nalezljivih bolezni v EU. Uporabnik lahko preko aplikacije dostopa do aktualnih novic in poročil kar na svoji mobilni napravi. Omogočeno je iskanje podatkov glede na specifično bolezen, povzročitelja ali tip poročila.

Aplikacija »Threat Reports App« je na voljo brezplačno v spletnih trgovinah App Store (Apple), Google Play in Windows App Store.

Več o sami aplikaciji si lahko preberete tudi v izvirni objavi ECDC.

Read more

Povečano število primerov legioneloz pri EU potnikih, ki se vračajo iz Dubaja

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (European Centre for Disease Prevention and Control/ECDC) je objavil oceno ogroženosti EU potnikov, ki potujejo v Dubaj.

Po podatkih Evropskega omrežja za nadzor legionarske bolezni (European Legionnaries Disease Surveillance Network/ELDSNet) je bil v zadnjem trimesečju leta 2016 zabeležen 40% porast  legioneloz v primerjavi s preteklimi leti. Prijavljenih je bilo 26 primerov okužb pri EU potnikih, ki se vračajo iz Dubaja. Prizadeti so bili predvsem starejši od 50 let.

Legioneloza se ne prenaša iz človeka na človeka, zato ne obstaja verjetnost nadaljnjega širjenja bolezni v EU. Tveganje je omejeno na osebe, ki potujejo ali živijo v Dubaju in so izpostavljeni viru tamkajšnje kontaminacije. Najpogostejša pot okužbe ljudi je inhalacija aerosola kontaminiranega z bakterijo Legionella preko sistemov za oskrbo s pitno vodo, prezračevalno-klimatskih naprav, vlažilcev zraka, dekorativnih fontan, whirlpoolov in tušev.

Celotno poročilo je dostopno na povezavi.

Read more

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov (Čistopis)

Izšel je čistopis Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratovZ dnem uveljavitve te uredbe (18. 02. 2017) preneha veljati Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov (Uradni list RS, št. 45/07 in 94/07).

Read more

OpenFoodTox

Opozarjamo, da je pred kratkim zaživelo spletno orodje OpenFoodTox, ki ga je razvila Evropska agencija za varnost hrane (EFSA). Gre za podatkovno bazo kemijskih substanc in onesnaževal v hrani in krmi, ki jih je EFSA zbrala in ovrednotila v zadnjih petnajstih letih. Uporaba orodja je brezplačna in omogoča enostaven in hiter dostop do vseh pomembnih informacij o kemijskih dejavnikih tveganja, kot so pesticidi, aditivi v hrani in krmi, prehranski dodatki ter druga naravna in umetna onesnaževala. OpenFoodTox predstavlja koristen vir informacij za vse, ki želite pridobiti temeljit vpogled v oceno varnosti kemikalij v hrani in krmi. Podatki v bazi so pripravljeni na način, da so kompatibilni tudi z drugimi mednarodnimi bazami, kot je e-ChemPortal organizacije OECD.


 

Podatkovna baza OpenFoodTox vam je na voljo na povezavi. Za odpiranje boste potrebovali Adobe Flash Player.

Več o samem orodju si lahko preberete tudi v izvirni objavi EFSA.

Vabljeni tudi k branju intervjuja z dvema izmed znanstvenikov, ki so imeli pomembno vlogo pri razvoju orodja OpenFoodTox.

Read more

Kako obvladati mikrobno rezistenco?

Skupina raziskovalcev iz Oregon State University (ZDA) je nedavno v reviji Journal of Antimicrobial Chemotherapy objavila članek, v katerem poročajo, da so uspeli razviti molekulo, s katero bi lahko preprečili pojav širjenja na antibiotike odpornih bakterij. Molekula se osredotoča na okvaro mehanizma, ki ga bakterije izkoriščajo pri razvoju odpornosti. Predpostavljajo celo, da bi v prihodnosti lahko ponovno vzpostavili občutljivost bakterij na že obstoječe antibiotike.

Več o tem si lahko preberete na povezavi.

Read more

Kakovost zraka v notranjih prostorih (konferenca)

V začetku februarja (3. 2. 2017), Nacionalni Inštitut za javno zdravje v sklopu evropskega projekta Interreg InAir organizira konferenco z naslovom »Kakovost zraka v notranjih prostorih«. Problematiko in ukrepe zagotavljanja kakovosti notranjega zraka bodo predstavili različni strokovnjaki, med njimi tudi doc. dr. Andrej Kukec, dipl. san. inž., doc. dr. Mateja Dovjak, dipl. san. inž. in An Galičič, mag. san. inž.

Rok za prijavo je do vključno petka, 27. 1. 2017.

Več informacij in možnost prijave na povezavi.

Read more

Nova številka revije Sanitarno inženirstvo

Spoštovani bralci,

obveščamo vas, da je izšla nova številka revije Sanitarno inženirstvo (International Journal of Sanitary Engineering Research/IJSER). Tokratna izdaja zajema dve raziskavi na področju zagotavljanja varnosti živil. Sledi raziskava v kateri avtorji preučujejo vpliv ultrafinih delcev v ozračju na zdravje prebivalstva. Izpostavljamo tudi članek v katerem so obravnavne potencialne okužbe z bakterijo rodu Legionella v zobozdravstvenih ambulantah. Zanimivi rezultati vrednotenja ergonomskih obremenitev računovodij na delovnem mestu pa so predstavljeni v zadnjem članku aktualne številke revije.

Celotna revija je dostopna na povezavi.
Vabljeni k branju.

S spoštovanjem,
Uredništvo revije IJSER

Read more

Zakonodajne novosti

Objave v Uradnem listu RS:

 • PRAVILNIK o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu.
 • PRAVILNIK o spremembi Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil.

 

Objava v Uradnem listu EU:

 • Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objava naslovov in referenčnih oznak usklajenih standardov pod vnosom 27 Priloge XVII uredbe REACH) Besedilo velja za EGP.

 

Gradiva v obravnavi:

Read more

Revija Sanitarno inženirstvo (IJSER) članica Odbora za etiko objavljanja (COPE)

Revija Sanitarno inženirstvo (International Journal of Sanitary Engineering Research / IJSER) je nedavno postala članica Odbora za etiko objavljanja (COPE). COPE oz. Committee on Publication Ethics je organizacija, ki se zavzema za izboljšanje etične integritete v založništvu in med drugim daje smernice dobrih praks urednikom revij (COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors). V omenjenih smernicah so ob upoštevanju najvišjih etičnih standardov opredeljene dolžnosti urednika, uredniškega odbora, recenzentov in avtorjev ter s tem opredeljeni standardi pričakovanega etičnega ravnanja udeležencev v postopku objave tudi v reviji International Journal of Sanitary Engineering Resarch (IJSER).

Read more

Kuharske oddaje in varnost živil

Potrošniki informacije o zagotavljanju varnosti živil v domači kuhinji prejemajo preko različnih komunikacijskih kanalov. Eden izmed njih so tudi kuharske oddaje. Nastopajoči v tovrstnih oddajah, sploh če gre za znane osebnosti oz. t. i. kuharske mojstre s svojim ravnanjem dajejo zgled in lahko pomembno pripomorejo k promociji dobre higienske prakse pri delu z živili.

Kljub temu, da je glavni namen tovrstnih oddaj zabava, se morajo tako snovalci kot nastopajoči v oddajah zavedati svoje odgovornosti in gledalce vsaj opozoriti na ključne korake dobre higienske prakse, ki preprečijo potencialno okužbo ali zastrupitev s hrano, v kolikor to ni prikazano s kamero.

Ameriška skupina raziskovalcev (Kansas State University) na področju zagotavljanja varnosti živil je tako nedavno objavila izsledke raziskave kjer so sistematično spremljali 100 kuharskih oddaj v katerih je nastopalo 24 kuharskih mojstrov. Kljub temu, da nobeden od kuharjev v oddaji ni zbral vseh točk, so na področju izvajanja dobre higienske prakse avtorji ugotovili precejšnje razlike med njimi. Večina ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti je bila povezanih z izvajanjem osebne higiene in preprečevanjem navzkrižne kontaminacije med delom.

Več podrobnosti o izsledkih omenjene raziskave je dostopnih v članku:

Curtis Maughan, Edgar Chambers, Sandria Godwin. Food safety behaviors observed in celebrity chefs across a variety of programs. Journal of Public Health, 2016; fdw026 DOI: 10.1093/pubmed/fdw026

Read more

Kemijska varnost in varovanje zdravja ljudi

Izšla je monografija, ki jo je izdal Regionalni urad za Evropo pri Svetovni zdravstveni organizaciji (SZO). V monografiji številnih slovenskih avtorjev, ki sta jo uredili Marta Ciraj (MZ) in Pia Vračko (NIJZ) je predstavljen sistem zagotavljanja kemijske varnosti v Sloveniji.

Monografija z naslovom Chemical safety and protection of human health: the Slovenian experience je dostopna na povezavi. 

Read more

Varstvo okolja – zakonodajne novosti

Objave v Uradnem listu RS:

 • UREDBA o spremembah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
 • ZAKON o ratifikaciji Pariškega sporazuma (MPS)
 • RESOLUCIJA o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (ReNPVNDN16–22)
 • PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu stanja površinskih voda

Objava v Uradnem listu EU:

 • Uredba Komisije (EU) 2016/2281 z dne 30. novembra 2016 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo, glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov za toplozračno ogrevanje, izdelkov za hlajenje in visokotemperaturnih procesnih ohlajevalnikov ter ventilatorskih konvektorjev
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2071 z dne 22. septembra 2016 o spremembi Uredbe (EU) 2015/757 Evropskega parlamenta in Sveta glede metod za spremljanje emisij ogljikovega dioksida ter pravil za spremljanje drugih pomembnih informacij
 • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2114 z dne 30. novembra 2016 o določitvi količinskih omejitev in dodelitvi kvot za snovi, ki so nadzorovane v okviru Uredbe (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2017
Read more

NIJZ: Nalezljive bolezni v Sloveniji v letu 2015

V mesecu decembru 2016 je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) izdal letno poročilo z naslovom Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji v letu 2015. 

V letu 2015 je bilo prijavljenih 100 različnih izbruhov nalezljivih bolezni, kar je 37 % več kot v letu 2014. Med prijavljenimi izbruhi je bilo zabeleženih največ izbruhov črevesnih nalezljivih bolezni in zoonoz (62 %), sledijo izbruhi respiratornih nalezljivih bolezni (17 %), izbruhi bolezni, katerih povzročitelj ni bil ugotovljen (15 %), ter izbruhi nalezljivih bolezni proti katerim cepimo (6 %). V zabeleženih izbruhih je zbolelo 3038 oseb, od tega je bilo 81 oseb hospitaliziranih, 17 oseb je umrlo. Devet oseb je umrlo zaradi gripe, štiri zaradi okužbe s Clostridium difficile, trije zaradi Enterococcus faecium-VRE in eden zaradi rotavirusne okužbe. Najpogosteje so se izbruhi pojavljali v domovih starejših občanov.

Celotno poročilo je dostopno na povezavi.

Read more

Voščilo

Življenje ni problem, ki ga je treba rešiti, ni vprašanje, na katerega je treba odgovoriti. 

Življenje je skrivnost, ki jo je treba opazovati in se ji čuditi.


Zvestim bralcem, občasnim obiskovalcem spletne strani ter vsem, ki jim ni vseeno za zdravje ljudi in stanje okolja v katerem živimo, želimo lepe Božične praznike ter veselo in uspešno 2017. Naj ima v novem letu vaše zdravje mlade.

Uredništvo portala Sanitarc.si

Read more

Trendi na področju zoonoz, njihovih povzročiteljev in izbruhov povezanih s hrano v letu 2015

16. 12. 2016 je izšlo redno letno poročilo o trendih na področju zoonoz, njihovih povzročiteljih in izbruhih povezanih s hrano v letu 2015 na območju Evropske unije.

Tudi v letu 2015 kampilobakterioza ostaja najpogosteje prijavljena zoonoza. V primerjavi z letom 2014 je bil zaznan rahel porast primerov salmoneloz pri ljudeh, predvsem na račun boljših diagnostičnih metod. V letu 2015 je zaznati tudi umiritev trenda glede števila primerov listerioz, ki od leta 2008 ves čas narašča. Listerioza je v letu 2015 v EU prizadela 2200 ljudi in povzročila 270 smrtnih primerov, kar je največ odkar EFSA zbira tovrstne podatke. Prizadeti so bili predvsem starejši nad 65 let.

V letu 2015 je bilo skupno zabeleženih 4362 izbruhov, ki so posledica uživanja kontaminirane hrane / vode. Delež izbruhov, ko povzročitelj ni bil odkrit oz. dokazan ostaja visok (33,5 %).

Celotno poročilo je dostopno na povezavi.

 

efsa_ecdc

Read more

Kemikalije v hrani 2016

Evropska agencija za varno hrano je objavila poročilo, ki vsebuje pregled podatkov analiziranih v letih 2015 in 2016. Gre za podatke v zvezi z ostanki pesticidov in veterinarskih zdravil ter prisotnosti akrilamida, 3-MCPD estrov maščobnih kislin in glicidil estrov maščobnih kislin v živilih.

Celotno poročilo je dostopno na povezavi.

Read more

Ko odpove še zadnji antibiotik

(ECDC) Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni je objavil poročilo, s katerim želi opozoriti odločevalce in načrtovalce politik na ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti na nacionalni in lokalni ravni za preprečitev širjenja na antibiotike odpornih bakterij, še posebej tistih, ki so odporne tudi na antibiotike t.i. zadnje obrambne linije. V poročilu so podani tudi primeri uspešne implementacije naštetih in opisanih ukrepov.

Več o tem, si lahko preberete na povezavi.


Evropski komisar za zdravje in varnost hrane Vytenis Andriukaitis je ob letošnjem Evropskem dnevu antibiotikov dejal: „Odpornost proti antibiotikom je eden največjih izzivov za javno zdravje našega časa. Če ga ne bomo obravnavali, se bomo vrnili v čas, ko tudi najpreprostejše operacije niso bile mogoče, kaj šele presaditve organov, kemoterapija za zdravljenje raka ali intenzivna nega.“

Read more

Vgradnja senzorjev CO v prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru

V skladu s Pravilnikom o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav je treba v prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru, najpozneje do 1. 1. 2017 namestiti senzorje ogljikovega monoksida (CO).

Ministrstvo za okolje in prostor je leta 2013 sprejelo Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav, ki skupaj s pripadajočo tehnično Smernico SZPV-407:2012 (požarna varnost pri načrtovanju, vgradnji in rabi kurilnih in dimovodnih naprav), določa bistvene zahteve za varno uporabo kurilnih naprav z vidika graditve objektov.

Gre za področje zagotavljanja zaščite zdravja ljudi in s tem tudi preprečevanja zastrupitev z dimnimi plini, oziroma ogljikovim monoksidom (CO), zagotavljanje požare varnosti v objektih in zmanjšanje obremenjevanja okolja zaradi uporabe kurilnih naprav.

Več o podrobnostih si lahko preberete v objavi MOP – povezava

 

Read more

Hrup in zdravje v osnovnih šolah

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) je 24. novembra 2016 potekala delavnica »Hrup in zdravje v osnovnih šolah«.

Med različnimi temami so se spraševali tudi “Kako zmanjšati hrup v osnovnih šolah z gradbeno-tehničnega vidika”.  Ukrepe za izboljšanje akustike prostorov so predstavili strokovnjaki Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani pod vodstvom doc. dr. Mateje Dovjak, dipl. san. inž.

Več o poteku in zaključkih delavnice ter gradivo predavanj, je na voljo na spletni strani NIJZ – povezava.

 


 

Ob tej priliki izpostavljamo tudi doktorsko disertacijo dr. Katarine Kacjan Žgajnar, dipl. san. inž., ki se je pod mentorstvom prim. prof. dr. Marjana Bilbana in prof. dr. Mirka Čudine podrobneje ukvarjala z vplivom hrupa na stres vzgojnega osebja v predšolskih oddelkih – povezava. 

Read more

Novel and traditional food guidance

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je objavila dve znanstveni mnenji oz. smernici:

Ključni poudarki:

 • EFSA je obe mnenji oz. smernici razvila in sprejela na podlagi evropske Uredbe (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih.
 • Smernice o novih živilih podrobno pojasnjujejo, katere informacije mora prosilec zagotoviti oz. na kakšen način jih mora predstaviti, da dokaže varnost novih živil, pred odobritvijo za dajanje na trg znotraj EU. Nova živila so živila in živilske sestavine, ki se niso v pomembnem obsegu uporabljale v prehrani ljudi na območju Evropske unije v vsaj eni izmed držav članic pred 15. majem 1997. Pred dajanjem na trg morajo biti odobrena in morajo pridobiti dovoljenje za promet.
 • Tradicionalna živila iz tretjih držav EFSA obravnava z ločenimi smernicami, kjer navaja zahteve, ki jih je potrebno izpolniti, preden tovrstna živila lahko vstopijo na trg znotraj EU.

Smernice dopolnjujeta tudi tehnični poročili z zaključki javne razprave:

Celotna novica in omenjeni dokumenti so prosto dostopni na spletni strani EFSA – povezava.

Več o novih živilih si lahko preberete tudi na spletni strani Uprave za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin – povezava.

Read more

Izbruhi okužb z baketerijo Salmonella Enteritidis

Med 1. majem in 12. oktobrom 2016 je sedem Evropskih držav poročalo o primerih okužb (112 potrjenih in 148 potencialnih) z bakterijo Salmonella Enteritidis. Poročale so Belgija, Danska, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska, Velika Britanija in Hrvaška. Slednja je poročala o več primerih, vključno z eno smrtjo. Preiskave primerov kažejo na pakirni center jajc na Poljskem, kot izvor okužbe. Distribucija jajc iz omenjenega centra je bila ustavljena.

Read more

Kopalne vode v bazenih

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil paket priporočil, meril, navodil, elektronskih obrazcev in higienski red za kopalne vode v bazenih. Gre za dokumente, ki jih je NIJZ pripravil glede na zahteve Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih (Ur.l. RS, št. 59/2015) ter tudi ostala priporočila NIJZ. Zajeti so konvencionalni in biološki bazeni.

Več na povezavi. 

 

Foto: https://swimming.volair.org.uk/FrontEnd/images/kirkby-main-pool.jpg

Read more

FDA izdala prepoved prodaje antibakterijskih mil

V začetku septembra je ameriška Zvezna uprava za hrano in zdravila (FDA) izdala prepoved prodaje t.i. antibakterijskih mil. Ni namreč znanstvenih dokazov, da so ti učinkovitejši od običajnih mil. Prepoved velja za izdelke, ki vsebujejo eno ali več izmed 19 sestavin, za katere proizvajalci niso predložili potrebnih dokazov glede njihove varnosti in učinkovitosti. Na seznamu se nahaja tudi »Triklosan« kot ena najpogosteje uporabljenih sestavin v tovrstnih izdelkih. Množična in nekontrolirana uporaba antibakterijskih sestavin namreč dolgoročno povzroča več škode kot koristi, pri čemer je v ospredju predvsem odpornost bakterij.

Podrobnosti si lahko preberete v uradni izjavi za javnost.

 

Foto: http://www.ctvnews.ca/polopoly_fs/1.1595399.1387207692!/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/landscape_960/image.jpg

Read more

Komarji digitalne dobe

Digitalna doba v kateri se nahajamo je tako v zasebno življenje kot na javna mesta (bolnišnice, restavracije, javni prevoz ipd.) med drugim prinesla tudi množično uporabo zaslonov na dotik (ang. touchscreen).

Zaradi občutljivosti tovrstnih naprav postopki čiščenja, ki so sicer načrtovani za površine z namenom preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni, ni možno. Zaradi te omejitve zasloni na dotik v higiensko občutljivih okoljih predstavljajo potencialna mesta za prenos patogenih mikroorganizmov. Pri tem pomembno vlogo igra tudi higiena rok uporabnikov teh naprav.

Več o izpostavljeni tematiki, do sedaj izvedenih študijah in možnih rešitvah nakazanega problema v članku z naslovom Touchscreens: The Mosquito of the Digital Age

Kakšna je mikrobiološka slika mobilnih telefonov (z in brez zaslona na dotik) študentov zdravstvene, živilske in računalniške smeri ste lahko pred časom prebrali tudi v reviji Sanitarno inženirstvo (International Journal of Sanitary Engineering Research), kjer je bila leta 2012 objavljena pilotna raziskava na to temo – povezava do članka.

Read more

Kemija plavalnega bazena

Da je bazenska voda primerna za kopanje je običajno potrebnih kar nekaj kemikalij, ki so primarno namenjene obvladovanju mikrobioloških dejavnikov tveganj, a zaradi reakcij z organskimi snovmi (umazanija, znoj, urin, koža) tvorijo stranske produkte, ki smo jim izpostavljeni med kopanjem. Žal pa poleg trihalometanov tudi nekateri drugi stranski produkti dezinfekcije predstavljajo dejavnik tveganja za zdravje. Zaradi odpornosti nekaterih organizmov na klor je potrebno kombinirati različne tehnologije priprave bazenske vode. Pri tem se pogosto uporabi tudi UV dezinfekcija, ki prav tako povzroča tvorbo stranskih produktov dezinfekcije.

Več o tem kaj nastane pri reakcijah dezinfekcijskih sredstev s posamezno organsko snovjo in ali je je tveganje za zdravje še sprejemljivo, si lahko preberete v članku, ki se nahaja na povezavi.

Ob tej priliki izpostavljamo tudi aktualno poročilo ZIRS-a:

nekaj dokumentov Nacionalnega inštituta za javno zdravje:

in pa praktične primere izračuna tveganj stranskih produktov dezinfekcije s klorom.

Slika povzeta po: Yang H. Ku (2007) Environ. Sci. Technol. 2007, DOI: 10.1021/es062367v

Read more

Obravnava klicenoscev pri delu z živili

Smernice za obravnavo klicenoscev pri delu z živili so pripravili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Namen smernic je pravilna in enotna obravnava klicenoscev v živilski dejavnosti. Temelj za smernice so strokovna merila in zakonski okvir, predvsem Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS, št. 82/03, 25/09).

Dokument je dosegljiv na povezavi.

 

Read more

Kovine in zlitine v materialih in izdelkih, ki so v stiku z živili

Svet Evrope oz. odbor strokovnjakov za embalažne materiale za živila in farmacevtske izdelke (P-SC-EMB) je pripravil tehnični vodnik za kovine in zlitine, namenjen predvsem proizvajalcem in tudi pripravljavcem predpisov.

Tehnični vodnik je kot dopolnitev Resolucije Sveta Evrope CM/Res(2013) namenjen zagotavljanju varnosti in ustrezne kakovosti materialov in izdelkov, ki prihajajo v stik z ţivili in so narejeni iz kovin in zlitin. V sedanji izdaji so navedeni kemijski elementi, ki jih vsebujejo kovinski izdelki v stiku z živili, ki so lahko prisotni v določenih zlitinah, in kjer je to primerno, so bile za vsak element določene mejne vrednosti specifičnega sproščanja (SRL). Ta novi komplet dokumentov nadomešča pred tem pripravljene Smernice o kovinah in zlitinah (prvič izdane 9. marca 2001 in revidirane 13. februarja 2002 v skladu z nekdanjim Delnim sporazumom Sveta Evrope na socialnem področju in v javnem zdravstvu).

Prevod v slovenščino je omogočilo Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano.

Vodnik je dostopen na: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/pravilniki/11072016_Metals_alloys_SLO.pdf

 

 

Read more

Živila za posebne prehranske namene

Z 20. 7. 2016 se prične uporabljati nova Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, živilih za posebne zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkih za nadzor nad telesno težo.

Z omenjenim datumom se ukine pojem živil za posebne prehranske namene.

Živila, namenjena dojenčkom in majhnim otrokom, živila za posebne zdravstvene namene in popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo predstavljajo novo skupino živil, tako imenovana ”živila za posebne skupine”.

Ostala živila, ki so se do sedaj obravnavala kot živila za posebne prehranske namene v okviru Direktive 2009/39/EC kot so:
– živila za športnike,
– živila brez glutena,
– živila brez laktoze,
– živila za energijsko omejene diete kot nadomestek za enega ali dva obroka dnevno,
– mlečni napitki in podobni proizvodi, namenjeni majhnim otrokom, ki ne sodijo v okvir Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/127 in nekatera druga živila, ki so bila lahko obravnavana v okviru Direktive 2009/39 kot živila za posebne prehranske namene, npr. živila za nosečnice in doječe matere, živila namenjena starostnikom ipd.
bodo po 20. 7. 2016 obravnavana kot običajna živila.

Navedene novosti prinašajo spremembo pri uradnem nadzoru živil.  Za uradni nadzor živil za posebne prehranske namene je do 20. 7. 2016 pristojen ZIRS. Po 20 . 7. 2016 bo ZIRS pristojen za uradni nadzor živil, ki sodijo v okvir Uredbe (EU) št. 609/2013 (tako imenovana ”živila za posebne skupine”) .

Nosilci živilske dejavnosti, ki so pri ZIRS registrirani za namen uradnega nadzora na področju živil za posebne prehranske namene, naj  preverijo, ali dajejo na trg tudi  živila, ki bodo po spremembi zakonodaje sodila med običajna živila. V tem primeru se morajo podjetja registrirati pri UVHVVR.

Več informacij o spremembi zakonodaje je na voljo na spletni strani Evropske komisije.

Vir: Spletna stran Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije

 

 

Read more

IFEH – Special Interest Groups

Sporočamo, da je združenje IFEH (International Federation of Environmental Health), katerega članica je tudi Zbornica sanitarnih tehnikov in inženirjev Slovenije, pričela s projektom t. i. posebnih interesnih skupin, ki se formirajo v omrežju LinkedIn. Predpogoj je, da imate že ustvarjen osebni LinkedIn profil. Več o tem na povezavi.

Read more

Zakon o varstvu okolja

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I), Uradni list RS, št. 30/2016, z dne 25. 4. 2016.

10. maja 2016 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I) (Ur. l. RS, št. 30/16), ki prinaša predvsem prenos zahtev Direktive 2012/18/EU o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, v slovenski pravni red. Odpravlja se tudi časovna omejitev veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj. Vendar pa mora ministrstvo na vsakih 10 let, če okoljevarstveno dovoljenje v tem času ni bilo spremenjeno bodisi zaradi sprememb v obratovanju naprave ali po uradni dolžnosti, okoljevarstveno dovoljenje preveriti in ga po uradni dolžnosti spremeniti.

Read more

Izračun mejne vrednosti izpostavljenosti genotoksičnim snovem

Do sedaj je veljalo splošno prepričanje, da za genotoksične snovi ni mejnih vrednosti. V kolikor ni mejne vrednosti pa tudi ni možno določiti “varne izpostavljenosti”.  Pa je to res?

Na spodnji povezavi izpostavljamo članek kjer je prikazan izračun mejne vrednosti za izpostavljenost delavcev v farmacevtski industriji, ki pri svojem delu prihajajo v stik s tovrstnimi snovmi.

Povezava do objave

Read more

So nadomestki za BPA res bolj varni?

Bisfenol A ali kratko BPA je že dlje časa poznan kot hormonski motilec. Zaradi potencialnih negativnih vplivov na zdravje so proizvajalci izdelkov iz plastike, še posebej tistih, ki prihajajo v stik z živili, pričeli z uporabo nadomestkov. Zadnje raziskave kažejo, da nadomestki za BPA na celice in živali vplivajo zelo podobno kot BPA.  Oznaka” BPA – free” sicer zagotavlja, da bisfenol A v izdelku ni prisoten, a to seveda ne pomeni nujno, da je izdelek tudi tudi brez vseh ostalih bisfenolov. Več o tem v prispevku, ki ga je danes (11. aprila) objavil The Scientist.

Celoten prispevek

Read more

7. april – Svetovni dan zdravja

Ob svetovnem dnevu zdravja (7. april), letos posvečenemu obvladovanju sladkorne bolezni, izrekamo priznanje kolegom iz stroke, ki si v različnih objektih in na različnih nivojih prizadevajo za načrtovanje in organizacijo prehrane, kot enega od pomembnih dejavnikov pri obvladovanju omenjene bolezni. Pri tem namreč izpolnjujejo temeljno načelo higiene, ki temelji na skrbi za ohranjanje in krepitev zdravja.

Read more

Novosti iz uradnega lista

Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sežig odpadkov (Uradni list RS, št. 8/2016)

Uredba o programu sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja ter ozaveščanja prebivalstva o pomenu ukrepov zmanjšanja navzočnosti naravnih virov sevanja (Uradni list RS, št. 19/2016)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 15/2016)

Pravilnik o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 19/2016)


 

Javna obravnava – Ocena zakonodajne ureditve na področju kemikalij
Evropska komisija je začela javno posvetovanje, da bi ocenila obstoječo zakonodajno ureditev na področju kemikalij, ki niso predmet Uredbe REACH. Rok za predloge in pripombe je 27. maj 2016. Več…

 

 

Read more

Ob svetovnem dnevu poezije

je tudi Sanitarc.si nekoliko bolj poetičen:

Sem sferične, spiralne ali paličaste oblike,
s prostim očesom ne vidiš moje slike.
Da lahko se razmnožujem,
hrano, vlago, kisik, ustrezen pH, čas in toplo sobo potrebujem.
V ugodnih razmerah nastane druščina prava,
saj se množim hitreje kot pa raste trava.
Če kakšnega izmed pogojev za rast mi vzameš,
lahko z debelim plaščem se ovijem in v sporo se skrijem.
Velikokrat moram na gojišče,
da z mikroskopom strokovnjak me poišče.
Kdo sem?

Avtorica: Marina Kovačević, absolventka sanitarnega inženirstva

 

Read more

Green schools – Poo power

Students and teachers at Kasiisi nursery and primary school in Uganda have found an innovative way to save money and protect the planet when nature calls – by building a biogas digester that allows them to harness the energy contained in human faeces.

Read more

Izteka se prehodno obdobje za z biocidnimi proizvodi tretirane izdelke

1.9.2013 je v veljavo stopila Uredba (EU) št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov. Omenjena uredba vsebuje določilo, da se lahko na trg EU dajejo le tretirani izdelki, ki so bili obdelani z biocidnim proizvodom, ki vsebuje aktivne snovi, ki so bile v EU že odobrene za določen namen ali so v postopku odobritve za zadevno vrsto proizvoda. Za tretirane izdelke, ki vsebujejo aktivne snovi, ki še niso v postopku odobritve in so bili na trgu EU že 1.9.2013, velja prehodno obdobje do 1. septembra 2016. Proizvajalci lahko biocidne proizvode nadomestijo s tistimi, ki so s strani EU odobrene ali pa so v postopku odobritve, lahko pa sprožijo postopek odobritve na Evropski agenciji za kemikalije (ECHA) sami ali po tretji osebi do 1. septembra 2016.

 

Tretirani izdelek pomeni kakršno koli snov, zmes ali izdelek, ki je bil tretiran z enim ali več biocidnimi proizvodi oziroma jih namenoma vsebuje.

Biocidni proizvod pomeni  kakršno koli snov ali zmes, ki je sestavljena iz aktivnih snovi in je namenjena uničevanju, odvračanju ali nevtralizaciji škodljivih organizmov, preprečevanju njihovega delovanja ali za odpravo teh organizmov na kateri koli drug način kot zgolj s fizičnim ali mehanskim delovanjem.

Aktivna snov pomeni snov ali mikroorganizem, ki deluje na škodljive organizme ali proti njim

Vrste biocidnih proizvodov glede na prilogo 4 omenjene uredbe lahko delimo v štiri glavne skupine:

 • razkužila,
 • sredstva za konzerviranje,
 • sredstva za nadzor škodljivcev in
 • drugi biocidni proizvodi.

Povezave:

Read more

Spremembe zakonodaje s področja varstva okolja oz. ravnanja z odpadki

Communication concept isolated on white

Pred kratkim so bile v Uradnem listu RS objavljene sledeče spremembe in dopolnitve:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1H) – Ur. l. RS 102/2015, str. 13128
 • Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo – Ur. l. RS 103/2015, str. 13446
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji – RS 103/2015, str. 13447
Read more

Zakonodajne novosti na okoljevarstvenem področju

Communication concept isolated on white

Dne 21.12.2015 je bilo objavljenih kar nekaj zakonodajnih novosti za področje odpadnih voda, ki stopijo v veljavo ob koncu leta 2015 oz. v začetku leta 2016.

Seznam novosti (povezava do uradnega lista):

 • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Velja od 31.12.2015

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

Velja od 31.12.2015

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Velja od 31.12.2015

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda

Velja od 2.1.2016

 

Read more

Novo programsko orodje za izračun DALY

Burden of disease toolkit

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je vzpostavil novo programsko orodje za izračun nezmožnosti prilagojenih let življenja (DALY, angl. Disability-Adjusted Life Year). DALY je sicer merilo za breme bolezni, izraženo kot število izgubljenih let zaradi slabega zdravja, invalidnosti ali prezgodnje smrti. En DALY je enak izgubi enega leta zdravega življenja. Podatek je pomemben pri ocenjevanju javnozdravstvenega pomena posameznega škodljivega dejavnika. Razvili so ga leta 1990 kot merilo za primerjave med dolžino zdravega življenja in pričakovano življenjsko dobo v različnih državah. Programsko orodje z navodili za uporabo je na voljo preko povezave.

Read more

EFSA – Letno poročilo

17. 12. 2015 je bilo izdano letno poročilo o trendih na področju zoonoz, njihovih povzročiteljih in izbruhih povezanih s hrano v letu 2014 na območju Evropske unije. Poročilo je pripravljeno s strani Evropske agencije za varno hrano (EFSA) v sodelovanju z Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). V letu 2014 kampilobakterioza ostaja najpogosteje prijavljena zoonoza. Zaznan je rahel trend rasti primerov salmoneloz in listerioz pri ljudeh. V letu 2014 je skupno zabeleženih 5251 izbruhov, ki so posledica uživanja hrane / vode. Najpogostejši povzročitelji izbruhov so virusi, sledijo Salmonella, bakterijski toksini in Campylobacter. Kar v tretjini primerov povzročitelj ni znan. Grafični povzetek. Celotno poročilo je dostopno na povezavi.

efsa_ecdc

 

Read more

Nova pravila o novih živilih

V petek, 11. decembra 2015, je bila objavljena Uredba št. 2015/2283 o novih živilih.  Cilji  uredbe so bolj jasna opredelitev novih živil, poenostavitev veljavnih postopkov za vstop na trg, centralizacija na evropski ravni in večja transparentnost. Uredba spreminja že obstoječa pravila, ki veljajo od leta 1997. Več o tem si lahko preberete na spletni strani evropske komisije. Več informacij o novih živilih lahko najdete tudi na spletni strani UVHVVR. Uredba v slovenskem jeziku je na voljo preko povezave.

Novel food

Read more