Trend zoonoz in izbruhov povezanih s hrano v letu 2020

Evropska agencija za varno hrano (EFSA) je v sodelovanju z Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) v decembru izdala letno poročilo o trendih na področju zoonoz, njihovih povzročiteljev in izbruhih, povezanih s hrano v letu 2020. Ugotovitve letnega poročila kažejo, da se je število prijavljenih izbruhov s hrano glede na leto poprej zmanjšalo…