Posodobitev smernic in priporočil glede kakovosti zraka

Svetovna zdravstvena organizacija je izdala posodobljene smernice in priporočila glede kakovosti zraka (Global Air Quality Guidelines), ki za zaščito zdravja priporočajo strožja merila kot do sedaj. Merila so se spremenila (znižane ravni) za skoraj vsa ključna onesnaževala zunanjega zraka: PM10 in PM2,5, NO2, SO2 in CO. Več o novih smernicah (povezava) Dostop do novih smernic…